Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2011


 

Debata oxfordzka w THM
"Obywatelski Ostrowiec - usłyszmy głos młodych ludzi"

W listopadzie i grudniu 2010r. nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Obywatelski Ostrowiec - usłyszmy głos młodych ludzi", którego celem była aktywizacja ostrowieckiej młodzieży poprzez organizację w szkołach średnich cyklu debat oxfordzkich.

Możliwość wypowiedzenia się w kwestiach dotyczących młodzieży w Ostrowcu okazała się interesująca dla wielu osób. Do udziału w debacie zgłosili się uczniowie z klas trzecich, drugich a nawet pierwszych i byli to:

  • z klasy 3 TL: Justyna Nowak, Mateusz Sokół, Radosław Szczygieł, Patryk Chruścicki, Agnieszka Bogdańska
  • z klasy 3 Tib: Judyta Bezak, Konrad Koneczny
  • z klasy 2 Tib: Adam Kwapisz, Mirosław Janiszewski, Gabriel Rogala, Marcin Miszczak
  • z klasy 2 Tl: Konrad Dryja, Tomasz Bucior
  • z klasy 1 Te: Maciej Iwoła, Patryk Oraniec
  • z klasy 1 Tib: Aleksandra Salwierz

3 i 4 listopada uczniowie uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do debaty prowadzonych przez p. Agnieszkę Opolską i p. Alberta Opolskiego. W pierwszym dniu zapoznali się z istotą i celami debaty oksfordzkiej oraz brali udział w ćwiczeniach z zakresu autoprezentacji. Dla uczniów z różnych klas były one doskonałą okazją do poznania się. Zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawej formie i na pewno przydadzą się w dorosłym życiu. Na zakończenie zajęć, po "burzy mózgów" uczniowie przyjęli tezę debaty: Ostrowiec jest miastem bez perspektyw dla młodzieży oraz podzielili się na zespoły propozycji i opozycji.

W drugim dniu warsztatów uczniowie przeprowadzili kilka debat przygotowujących ich do właściwej, szkolnej debaty. Wystąpienia oceniane były przez trenerów i pozostałych członków grupy, co miało na celu wskazanie błędów i wskazanie dobrych cech każdego wystąpienia. Okazało się, że pokonanie tremy wcale nie jest łatwe. Następnie uczniowie pracowali w grupach przygotowując się do debaty na wybrany temat. Podzielili się przyjmując role mówców i doradców. Zajęli się przygotowaniem wystąpień na debatę, która odbyła się w Zespole Szkół nr 3 dnia 5 listopada 2010r.

p. Małgorzata Wawrzkiewicz

Cykl 8 debat obejmował swoim zasięgiem szkoły średnie naszego miasta. Młodzież uczestnicząca czynnie w debatach, a także publiczność miała okazję wypełnić anonimową internetową ankietę dotyczącą poruszanej problematyki. Na zakończenie projektu realizowanego we współpracy z MCK, odbyło się uroczyste podsumowanie w kinie "Etiuda" z udziałem młodzieży, opiekunów i wychowawców, dyrektorów szkół, władz miasta i powiatu oraz Posła na Sejm RP p. Zbigniewa Pacelta. W trakcie podsumowania zaprezentowano fragmenty wystąpień młodych ludzi - uczestników debaty. Głos zabrali między innymi Prezydent Miasta p. Jarosław Wilczyński, Poseł p. Zbigniew Pacelt, Prezes Stowarzyszenia Bałt p. Jarosław Kuba oraz Prezes stowarzyszenia PISK p. Katarzyna Cukierska.

p. Dariusz Granat


 
^ Do góry ^