Dzisiaj jest .
 
» Dyrekcja i grono pedagogiczne


 

Dyrekcja i grono pedagogiczne


Dyrektor naczelny      
Wicedyrektorzy
mgr Tomasz Łodej
mgr Czesław Golis
     
mgr inż. Piotr Leśniewski
mgr Tomasz Łodej
mgr Czesław Golis
mgr inż. Piotr Leśniewski


Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Nr 3 - 1.09.2020


 mgr Ewa Barańska- religia
 
 mgr Marlena Brzeźnicka-Winiarska- język włoski
- podstawy przedsiębiorczości
- przedmioty zawodowe logistyczne
- opiekun klasopracowni s.107
 
 mgr Barbara Cebula- język angielski
 
 mgr Katarzyna Cedro- język angielski
- opiekun klasopracowni j. angielskiego s.409
 
 mgr inż. Marek Gawlik- przedmioty zawodowe informatyczne
- opiekun platformy e-learningowej ZS3
 
 mgr Rafał Gieras- historia
- wiedza o społeczeństwie
 
 mgr Czesław Golis- wicedyrektor ZS Nr 3
- edukacja dla bezpieczeństwa
 
 mgr inż. Mariusz Gołąbek- przedmioty zawodowe mechatroniczne
- przewodniczący Komisji Przedmiotów
Mechatroniczno-Elektronicznych
 
 mgr inż. Dariusz Granat- przedmioty zawodowe informatyczne
- opiekun pracowni informatyki s.404/405
 
 mgr Jolanta Grochulska- język polski
- opiekun klasopracowni j. polskiego s.204
 
 mgr Jacek Grygiel- informatyka
- opiekun szkolnego koła SKKT
- opiekun pracowni informatycznej s.407
 
 mgr Mirosława Iracka- przedmioty zawodowe logistyczne
 
 mgr Beata Jankowska- język angielski
 
 mgr Anna Jarominiak-Środoń- biblioteka
- opiekun samorządu szkolnego ZS Nr 3
 
 mgr Ewa Kadewska- zajęcia rewalidacyjne
 
 mgr Ewa Kaleta- matematyka
- przedmioty zawodowe logistyczne
 
 mgr inż. Zbigniew Kaleta- przedmioty zawodowe informatyczne
- przewodniczący Komisji Przedmiotów Informatycznych
- opiekun pracowni informatyki s.401
- opiekun oficjalnej strony internetowej szkoły
 
 mgr Krzysztof Kania- przedmioty zawodowe informatyczne
- energetyka odnawialna
- opiekun pracowni systemów i urządzeń energetyki odnawialnej s.112
 
 mgr Magdalena Kaniewska- W-F
- BHP
 
 mgr Agnieszka Kaptur- język hiszpański
 
 mgr Renata Kowalska- język polski
- opiekun klasopracowni j. polskiego s.302
 
 mgr inż. Marzena Kozińska- fizyka
- opiekun klasopracowni fizyki s.306
 
 mgr inż. Robert Krawczyk- przedmioty zawodowe elektroniczne
- opiekun pracowni urządzeń elektronicznych s.215
 
 mgr Mariola Leśniewska- matematyka
- opiekun klasopracowni matematyki s.214
- koordynator projektów "Leonardo da Vinci" oraz "POWER/Erasmus+"
 
 mgr inż. Piotr Leśniewski- wicedyrektor ZS Nr 3
- przedmioty zawodowe mechatroniczne i informatyczne
 
 mgr Monika Lipska - Kłos- język niemiecki
- opiekun klasopracowni s.220
 
 mgr Tomasz Łodej- dyrektor naczelny ZS Nr 3
- przedmioty zawodowe informatyczne
 
 mgr Beata Modrzejewska- matematyka
- opiekun klasopracowni matematyki s.304
 
 mgr Dorota Moskal- chemia
- fizyka
- opiekun klasopracowni chemii s.308
 
 mgr inż. Radosław Moskal- przedmioty zawodowe mechatroniczne i elektroniczne
- opiekun pracowni automatyki i robotyki s.117
 
 mgr Robert Mysłek- przedmioty zawodowe informatyczne
- opiekun pracowni informatyki s.402
- inspektor ds. BHP
 
 mgr Agnieszka Niewadzi- język polski
- biblioteka
 
 ks. mgr Marek Olszewski- religia
 
 mgr Agnieszka Osojca- język angielski
 
 mgr Igor Paluch- W-F
 
 mgr Piotr Paluch- W-F
- geografia
 
 mgr Katarzyna Pastuszka- przedmioty zawodowe logistyczne
- język niemiecki
- przewodnicząca Komisji Przedmiotów Logistycznych
- opiekun pracowni logistyki s.114
 
 mgr Julita Pastuszko- język angielski
- opiekun pracowni j.angielskiego s.306
 
 mgr Anna Piętka- zajęcia rewalidacyjne
 
 mgr inż. Marek Pękalski- przedmioty zawodowe elektroniczne i informatyczne
- opiekun pracowni elektroniki s.123
 
 mgr Anna Rogowska- przedmioty zawodowe logistyczne
- biologia
- opiekun szkolnego koła PCK
- opiekun klasopracowni biologii s.309
 
 mgr inż. Witold Rogowski- przedmioty zawodowe informatyczne
- opiekun pracowni informatyki s.403
 
 mgr Aneta Sadrak- język niemiecki
- opiekun klasopracowni j.niemieckiego s.110
- przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych
 
 mgr Grzegorz Sołtykiewicz- W-F
- opiekun auli szkolnej
 
 mgr Luiza Sołtykiewicz- plastyka
 
 mgr inż. Monika Szczepańska - Gomuła- przedmioty zawodowe logistyczne
 
 mgr Sylwester Szostak- przedmioty zawodowe informatyczne
- opiekun pracowni informatyki s.215k
 
 mgr Bartosz Szymański- język angielski
 
 mgr Jolanta Świąder- język angielski
- opiekun klasopracowni j.angielskiego s.303
 
 mgr Edyta Świątek- język rosyjski
- język polski
 
 mgr Małgorzata Wawrzkiewicz- historia
- wiedza o społeczeństwie
- opiekun klasopracowni historii s.205
 
 ks. mgr Paweł Walczyński- religia
 
 mgr Anna Wiecheć- W-F
 
 mgr Elżbieta Włodarczyk- pedagog szkolny
- koordynator ds bezpieczeństwa
 
 dr Aneta Zapała - Wiecheć- W-F
 
 mgr Alicja Zielińska- matematyka
- opiekun klasopracowni matematyki s.305
 
 mgr Janusz Zieliński- matematyka
- informatyka
- opiekun kółka matematycznego
- opiekun pracowni informatyki s.410
- przewodniczący Komisji Przedmiotów
Matematyczno-Przyrodniczych
 
 mgr inż. Ryszard Ziębora- przedmioty zawodowe informatyczne
- energetyka odnawialna
 
Pracownicy administracji

 mgr Mirosława Iracka- sekretarz szkoły
 
 mgr Justyna Krzyszczuk- główny księgowy
 
 Dorota Kamińska- specjalista ekonomista
 
 Monika Słodkiewicz- specjalista ds uczniowskich
 
Opieka zdrowotna

 mgr Teresa Stachurska- mgr pielęgniarstwa
 
Pracownicy obsługi

 Bożena Kasińska
 
 Zofia Koneczna
 
 Dorota Murzyn
 
 Maria Wójcicka
 
 Elżbieta Zdziebło
 
 Stanisław Zochniak
 
 
^ Do góry ^