Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2011


 

Europejskie Słoneczne Dni 2011
Ostrowiec Św. - 13-15.05.2011r.


ESD w Polsce
Po raz pierwszy w Polsce w dniach od 1 do 15 maja odbyły się obchody Ogólnoeuropejskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej "Europejskie Słoneczne Dni". Jest to wydarzenie propagujące wykorzystanie energii słonecznej w naszym kraju. Głównym celem kampanii jest rozpowszechnienie informacji nt. technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej za pomocą kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych, aby stała się ona naturalnym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem wśród polskiego społeczeństwa.

Koordynatorem ESD w Polsce jest Instytut Energetyki Odnawialnej, zaś mecenasem kampanii firma Energa. Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Lewiatan.

ESD w Ostrowcu Św.
Pierwszą szkołą w Polsce która przystąpiła do kampanii ESD był Zespół Szkół nr 3 (THM) z koordynatorem p. Radosławem Moskalem oraz komitetem organizacyjnym w skład którego weszli: p. Czesław Golis, p. Mirosław Adamczyk, p. Dariusz Granat, p. Zbigniew Kaleta, p. Michał Gajewski, p. Mariusz Gołąbek, p. Marek Gawlik, p. Igor Paluch, p. Kazimierz Jaros, ks. Robert Utnik.

Do ZS 3 dołączyły:
  • Zespół Szkół nr 4 - Samochodówka - koordynator p. Grażyna Szot,
  • Liceum Ogólnokształcące Nr II - koordynator p. Piotr Pobiega,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 - koordynator p. Mariusz Łata,
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia - koordynator dyr. Anna Chajska,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 - p. Urszula Stefankiewicz,
  • Zespół Szkół Publicznych nr 2 - koordynatorzy p. Jolanta Niedziela i p. Grażyna Pastuszka,
  • Liceum Ogólnokształcące Nr III - koordynator p. Dorota Kamińska.
Patronat honorowy nad Kampanią Europejskie Słoneczne Dni - Ostrowiec Św. 2011 objęli oraz ufundowali nagrody:
  • p. Zbigniew Pacelt - Poseł na Sejm RP,
  • p. Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  • p. Marek Gos - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
  • p. Maria Adamczyk - Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Banku Żywności w Ostrowcu,
  • p. Zdzisław Kałamaga - Starosta Ostrowiecki,
  • p. Jarosław Wilczyński - Prezydent Miasta Ostrowca Św.,
  • p. Zdzisław Szostak - Prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św.
Nagrody ufundowali również:
  • p. Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty,
  • p. Czesław Golis - dyrektor Zespołu Szkół nr 3,
  • p. Joanna Wierzbińska - Dyrektor Banku Zachodniego WBK w Ostrowcu Św.,
  • Firma Energa - mecenas kampanii ESD oraz
  • Urząd Patentowy RP.
Patronat medialny na ESD w Ostrowcu Św. objęli:
  • Gazeta Ostrowiecka,
  • Telewizja Ostrowiec.TV,
  • Telewizja Krzemionki,
  • ostrowieckie portale internetowe.

13 maja 2011r. - "Bieg po Słońce"
Ośrodek Rekreacyjny "Gutwin" (g.10:00 - 12:00)

Uroczystego otwarcia Kampanii "Europejskie Słoneczne Dni" w Ostrowcu Świętokrzyskim dokonali p. Radosław Moskal - lokalny koordynator ESD oraz p. Paweł Górniak - wiceprezydent miasta. Następnie odbyła się impreza dla dzieci i młodzieży ostrowieckich szkół i przedszkoli, czyli "Bieg po Słońce". Bardzo aktywny udział w biegu wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola Nr 7. Nad prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia główny biegu pan p. Kazimierz Jaros - emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół nr 3. Pamiątkowe puchary, z rąk wiceprezydenta p. Pawła Górniaka, dla najlepszej uczestniczki biegu oraz najlepszego uczestnika odebrali: Karolina Mierzejewska z LO Nr 4 - opiekun p. Urszula Bażant oraz Sylwester Lepiarz z ZS nr 2 - opiekun p. Beata Kępińska.

Wyniki poszczególnych kategorii:
  • Szkoły średnie
    • Karolina Mierzejewska z LO Nr 4 (1 miejsce),
    • Dominika Łukasiewicz z LO Nr 4 (2 miejsce),
    • Ewelina Stefańska z LO Nr 4 (3 miejsce), opiekun - p. Urszula Bażant;
    • Sylwester Lepiarz z ZS nr 2 (1 miejsce), opiekun - p. Beata Kępińska;
    • Kacper Kwiecień z ZS nr 3 (2 miejsce), opiekun p. Igor Paluch;
    • Michał Tarnowski z LO Nr 2 (3 miejsce), opiekun p. Przemysław Wójcik.
  • Gimnazja
    • Michał Daniec z PG Nr 1 (1 miejsce),opiekun p. Mariusz Korbecki;
    • Sebastian Bednarski z MOS-PG Nr 2 (2 miejsce), opiekunowie p. Rafał Borek i p. Michał Kwiatkowski;
    • Jakub Dąbrowski (3 miejsce), opiekun p. Mariusz Korbecki.
  • Szkoły podstawowe
    • Filip Lipka z PSP Nr 4 (1 miejsce),
    • Piotr Niewiadomski z PSP Nr 4 (2 miejsce),
    • Kamil Miśkiewicz z PSP Nr 4 (3 miejsce), opiekun p. Jacek Farys.
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli zwycięzcom p. Paweł Górniak - wiceprezydent Miasta Ostrowca Św. oraz p. Radosław Moskal - koordynator kampanii ESD w Ostrowcu Św.

14 maja 2011r. - "Słoneczny Ostrowiec"
Kino "Etiuda" (g.10:00 - 14:00)

W sobotę odbyła się dla mieszkańców miasta impreza "Słoneczny Ostrowiec". Poprowadzili ją nauczyciele Zespołu Szkół nr 3: p. Radosław Moskal i p. Dariusz Granat. Wśród zaproszonych gości obecni byli:
  • p. Zbigniew Pacelt - Poseł na Sejm RP, honorowy obywatel miasta,
  • p. Małgorzata Tracz - przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Ostrowcu,
  • p. Marcin Marzec - przedstawiciel Rady ds. Innowacji przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego,
  • p. Sławomir Olszański i p. Michał Krempa - firma PROELEKTRO,
  • p. Krzysztof Ołownia - firma SENEA,
  • p. Robert Połetek - firma ROTECH.
Po wystąpieniach prowadzących, którzy przybliżyli obecnym główne cele kampanii ESD, głos zabrał Poseł Zbigniew Pacelt, który przedstawił w zarysie wizję rozwoju sektora energetyki słonecznej w Polsce do roku 2020. Swoje prezentacje przedstawili:
  • p. Marcin Marzec - temat referatu: "Możliwości pozyskania dotacji na zakup kolektorów słonecznych",
  • p. Małgorzata Tracz - temat referatu: "Sposoby uzyskiwania kredytów z Banku Spółdzielczego na realizację instalacji solarnych",
  • p. Sławomir Olszański i p. Michał Krempa - temat referatu: "Energooszczędne źródła światła".
Po wysłuchaniu referatów odbył się konkurs ściśle związany z tematyką wygłoszonych referatów. Nagrody dla uczestników wręczył fundator Poseł Zbigniew Pacelt. Podczas przerwy w holu kina można było zobaczyć ofertę kolektorów solarnych oraz energooszczędnych źródeł energii elektrycznej zaprezentowały firmy: JAMAR, SENEA, ROTECH i PROELEKTRO. Szczegółowych informacji udzielali przedstawiciele firm oraz Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św.

Drugą część imprezy uświetnił wspaniały koncert muzyczny. Na wstępie wystąpił Zespół "Bemolki" z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia pod batutą p. Ewy Jurkowskiej-Siwiec, któremu nawet krótka awaria techniczna, nie przeszkodziła zachwycić ostrowieckiej publiczności. Zespół wspaniale poradził sobie bez podkładu muzycznego. Następnie wystąpili soliści - uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej, którzy również wywołali aplauz wśród widzów. Aktywnie wspomagali ich wszyscy nauczyciele PSM akompaniując niektórym solistom, czy też trzymając kciuki na widowni. Po wspaniałych występach instrumentalnych, na scenie kina "Etiuda", jak zwykle przepięknie zaprezentował się zespół Perły p. Ryszarda Góry. Ania Loranty, Kinga Taćkiewicz, Olga Kosiarz, Angelika Salus oraz Gabrysia Górniak poruszyły zgromadzoną publiczność.

Na zakończenie imprezy zaprezentowała swoje utwory Młodzieżowa Orkiestra MCK pod batutą p. Leokadii Rusak. Swoich uczniów czynnie wspomagał p. Jerzy Kłonica nauczyciel PSM. Po takim występie aż prosiło się powiedzieć: orkiestra tusz! Imprezę zakończyli, dziękując serdecznie wszystkim biorącym w niej udział, p. Czesław Golis - dyrektor Zespołu Szkół nr 3 oraz p. Radosław Moskal koordynator kampanii Europejskie Słoneczne Dni w Ostrowcu Św. Radek Moskal powiedział na zakończenie: "Nie wymieniliśmy jeszcze wielu osób, mieszkańców naszego miasta, dzięki którym obchody Europejskich Słonecznych Dni w Ostrowcu Św. mogą się odbyć. Chciałem im z całego serca podziękować za pomoc jaką udzielili mnie oraz moim koleżankom i kolegom w organizacji całej kampanii."

15 maja 2011r. - "Piknik Słoneczny"
Zespół Szkół nr 3 (g.10:00 - 14:00)

W niedzielę, w auli ZS nr 3, odbyła się dla mieszkańców miasta impreza "Piknik Słoneczny". Poprowadzili ją nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 (THM): p. Radosław Moskal i p. Dariusz Granat. Wśród zaproszonych gości obecni byli:
  • p. Maria Adamczyk - Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Banku Żywności w Ostrowcu,
  • p. Marcin Marzec - przedstawiciel Rady ds. Innowacji przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego,
  • p. Kamil Litwinek - firma SENEA,
  • p. Robert Połetek - firma ROTECH,
  • p. Rafał Orłowski - firma BESTCAR,
  • p. Jakub Sobański - student Politechniki Warszawskiej (absolwent ZS nr 3, dwukrotny laureat Turnieju Młodych Mistrzów Techniki).

Po wystąpieniach prowadzących, którzy przybliżyli obecnym główne cele kampanii ESD, głos zabrała p. Maria Adamczyk, który przedstawił w zarysie wizję rozwoju sektora energetyki słonecznej w województwie świętokrzyskim. Następnie "Słoneczną Drużynę", czyli osoby dzięki którym Europejskie Słoneczne Dni w Ostrowcu Św. mogły się odbyć, zaprezentował p. Radek Moskal, zapraszając kolejno na środek auli Zespołu Szkół nr 3. Wszystkich powitano burzliwymi oklaskami.

Swoje prezentacje przedstawili:

  • p. Marcin Marzec - temat referatu: "Możliwości pozyskania dotacji na zakup kolektorów słonecznych",
  • p. Rafał Orłowski - temat referatu: "Instalacja solarna w moim domu".

Ofertę kolektorów solarnych oraz energooszczędnych źródeł energii elektrycznej zaprezentowały firmy: JAMAR, SENEA, BESTCAR I ROTECH. Po wysłuchaniu referatów odbył się konkurs "Kolektorek" (projektowanie instalacji solarnych o zadanych parametrach). Wzięły w nim udział 3 osobowe zespoły szkół średnich.
  • Zespół Szkół nr 4 reprezentowali: Rafał Góra, Marcin Banasiński i Łukasz Byba,
  • Liceum Ogólnokształcące Nr II: Aleksandra Słapek, Anna Morawska, Artur Burda,
  • zaś Zespół Szkół nr 3: Michał Kwiatkowski, Adam Kwapisz, Gabriel Rogala (I zespół) oraz Michał Śliwka, Tomasz Loranty, Marcin Miszczak (II zespół).
Po wykonaniu projektów konkursowych uczestniczące w konkursie zespoły zaprezentowały wyniki swojej pracy przed zgromadzoną publicznością. Następnie komisja konkursowa w składzie:
  • p. Marcin Marzec - przedstawiciel Rady ds. Innowacji przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego,
  • p. Kamil Litwinek - firma SENEA,
  • p. Jakub Sobański - student Politechniki Warszawskiej
wyłoniła zwycięzców.
  • I miejsce zajęła drużyna ZS nr 3 (I zespół): Michał Kwiatkowski, Adam Kwapisz, Gabriel Rogala,
  • II miejsce zajęła drużyna ZS nr 3 (II zespół): Michał Śliwka, Tomasz Loranty, Marcin Miszczak,
  • III miejsce zajęła drużyna ZS nr 4: Rafał Góra, Marcin Banasiński i Łukasz Byba,
  • IV miejsce zajęła drużyna LO Nr 2: Aleksandra Słapek, Anna Morawska, Artur Burda.
Nagrody dla wszystkich uczestników wręczyli: p. Maria Adamczyk - Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 3 p. Czesław Golis. Imprezę zakończyli, dziękując serdecznie wszystkim biorącym w niej udział, p. Czesław Golis - dyrektor Zespołu Szkół nr 3 oraz p. Radosław Moskal koordynator kampanii Europejskie Słoneczne Dni w Ostrowcu Św.

Koordynator Europejskich Słonecznych Dni w Polsce p. Aneta Więcka z Instytutu Energetyki Odnawialnej bardzo wysoko oceniła działania na rzecz promowania wykorzystania energii słonecznej podjęte przez ostrowieckie szkoły w ramach kampanii. Zaprosiła również p. Radka Moskala - koordynatora ESD w Ostrowcu Św., jako gościa honorowego, na IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbędzie się 31 maja 2011r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

  www.slonecznedni.pl
  ESD 2012 - zobacz relację z roku 2012..

 
^ Do góry ^