Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2013


 

Pokazy z fizyki
Instytut Fizyki UMCS w Lublinie


O tym, że fizyka jest fascynującą nauką chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Powszechnie również wiadomo, że decydującą rolę odgrywają w niej doświadczenia. Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pokazach przygotowanych przez zespół pracowników naukowych Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie.

10 września uczniowie z klas: 2 technik mechatronik i 2 technik elektryk pod opieką pań: Doroty Moskal, Renaty Kowalskiej i Agnieszki Buczkowskiej mieli okazję obserwować niezwykle ciekawe i pouczające eksperymenty z czterech działów fizyki.

Prezentowane były zarówno doświadczenia trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w szkolnej pracowni fizycznej jak i te, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie w szkole lub w domu.

Dzięki pokazom z fizyki, które pracownicy naukowi prezentują profesjonalnie, ciekawie i z nutką humoru, uczniowie mają możliwość pogłębienia swej wiedzy i uzmysłowienia sobie użyteczności fizyki, jej powiązań z techniką, medycyną, ekologią, życiem codziennym, a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.

Oprócz czysto intelektualnych doświadczeń uczniowie poznali również przedsmak studenckiego życia, przemierzając uczelniane korytarze, pracownie i nowocześnie wyposażone aule. 20 września w tych samych pokazach uczestniczyli uczniowie klas: 2a, 2b, 3a, 4a, 4b, 4m pod kierownictwem p. Marzeny Kozińskiej.

 
^ Do góry ^