Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2007


 


V Liceum Ogólnokształcące
Lata 2000-2007 - klasy Pw/Mi/O/J


W latach 2000-2007 w naszej szkole funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące nr V. Z dniem 1 września 2000 roku w Zespole Szkół Hutniczych otworzono nowy profil kształcenia w LO - "przysposobienie wojskowe". Było to możliwe dzięki staraniom dyrekcji szkoły p. Romana Kity i p. Czesława Golisa oraz dzięki porozumieniu między Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Obrony Narodowej.

       
Dyrektor
prof. Roman Kita
       Opiekun klasy
prof. Czesław Golis
    Wychowawca
prof. Stanisław Paluch


Patronat nad klasą PW objęła jednostka wojskowa z Kielc. Klasa o profilu przysposobienie wojskowe nie była otwierana w latach późniejszych ze względu na brak porozumienia między MEN i MON. Jedyny rocznik klasy PW zdawał maturę w roku 2004 (liceum czteroletnie). Wychowawcą w klasie Pw był p. Stanisław Paluch - nauczyciel W-F.

Zobacz stronę internetową klasy 1Pw.. oraz Ich pierwszy poligon..

Na poligonie w Kielcach-Bukówce
NA POLIGONIE W KIELCACH-BUKÓWCE

Z dniem 1 września 2002 roku zmieniona została nazwa szkoły z Zespołu Szkół Hutniczych na Zespół Szkół Nr 3. W LO pojawiły się nowe profile kształcenia: ogólny (O) i matematyczno- informatyczny (Mi). W latach póżniejszych otworzono klasę o profilu językowym (J). Były to klasy na podbudowie gimnazjum: nauka trwała trzy lata i kończyła się egzaminem maturalnym.

Klasopracownia biologii
KLASOPRACOWNIA BIOLOGII

W Liceum Ogólnokształcącym przedmiotami wiodącymi były:
- matematyka, technologia informacyjna, fizyka - klasa Mi
- język polski, dwa języki obce - j. angielski i j. niemiecki lub j. włoski - klasa J
- język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki - klasa O


Zajęcia z języka angielskiego
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO s.410

Uczniowie LO mogli rozwijać także swoje umiejętności sportowe. Oprócz klasopracowni do przedmiotów ogólnokształcących szkoła udostępniała uczniom dwie sale gimnastyczne do gier zespołowych i jedną do zajęć gimnastycznych oraz siłownię wyposażoną w zestaw przyrządów do ćwiczeń. Uczniowie pasjonujący się koszykówką mogli rozwijać swoje umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych. Dla uczniów dostępna była bezpłatna kafejka internetowa "Wirtualna szkoła". W ramach kółka informatycznego można było poznać tajniki programowania oraz możliwości systemu operacyjnego Linux. W przerwach międzylekcyjnych dostępny był sklepik szkolny.

Zajęcia w klasopracowni geografii
ZAJĘCIA W KLASOPRACOWNI GEOGRAFII


W kwietniu 2007r. mury ZS3 opuścił ostatni rocznik Liceum Ogólnokształcącego Nr V - była to klasa o profilu ogólnym.

Zobacz pracownie ogólnokształcące ZS3..

 
^ Do góry ^