Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2014


 

"Odnawialne źródła energii w Austrii"
W Güssing się udało, czy uda się w Ostrowcu Św.?


W dniach od 9 do 15 marca 2014 roku, w ramach projektu "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 3 - THM: Marzena Kozińska, Dorota Moskal (beneficjentki projektu), Mirosław Adamczyk (koordynator E-Video Klasy) oraz Radosław Moskal (koordynator projektu) przebywało w miejscowości Güssing w Austrii.

Nauczyciele zapoznali się z nowoczesnymi technologiami związanymi z odnawialnymi źródłami energii.

Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - lider projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja Centrum Europy Lokalnej z Kielc, Europaisches Centrum Fűr Erneuerbare Energie Gűssing.

W ramach projektu ZS nr 3 - THM otwiera od nowego roku szkolnego nowy kierunek - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zespół Szkół nr 3 otrzymał już zestaw E-Video Klasa do prowadzenia zajęć przez Internet oraz pracownię językową firmy Mentor (44 tys. zł). Szkoła zostanie wyposażona również w sprzęt o wartości 211 tys. zł, jako wyposażenie techno-dydaktyczne pracowni do nowego zawodu.

Już w lipcu 2014 r. grupa uczniów z THM-u wyjedzie na 2 tygodniową praktykę do Austrii. Kolejny wyjazd zaplanowany jest na styczeń 2015 r.

Dzięki przeprowadzonym negocjacjom przedstawicieli THM z dyrekcją szkoły zawodowej w Güssing oraz Europaisches Centrum Fűr Erneuerbare Energie Gűssing planowana jest długoterminowa współpraca w ramach projektu Erasmus+ oraz innych ponadnarodowych projektów unijnych.

Güssing, to większe miasto w południowej Austrii, w powiecie Burgenland, liczące ponad 20 tys. mieszkańców. Jest pierwszą miejscowością w Unii Europejskiej, która samodzielnie pokrywa całkowicie zapotrzebowanie na energię z zasobów odnawialnych dostępnych w swoim regionie.

Aby docenić ogrom tego osiągnięcia, trzeba wrócić do roku 1988, kiedy to Güssing było jednym z najbiedniejszych obszarów w Austrii. Społeczność opierała się na rolnictwie, a rolnicy zarabiali na życie sprzedają zboże, olej słonecznikowy i drewno. Główną trakcją turystyczną był 12-wieczny zamek zbudowany przez węgierskich arystokratów.

Ze względu na niekorzystne położenie geograficzne w pobliżu granicy z Węgrami, nie było tam prawie żadnych przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. Cały powiat nie posiadał żadnej infrastruktury transportowej. Spowodowało to niedobór miejsc pracy, nawet 70% mieszkańców dojeżdżało do pracy do Wiednia. W tym okresie miasteczko wydawało rocznie ok. 6 mln € (1992) na energię.

Aby zmienić tę sytuację, na początku lat 1990, inicjatywna grupa mieszkańców wraz z burmistrzem miasta zaproponowała całkowitą rezygnację z energii opartej na paliwach kopalnych. W zamian zaproponowano dostarczenie w pierwszym etapie do Güssing, a następnie do okolicznych miejscowości energii ze źródeł odnawialnych. Pierwszy krokiem było postanowienie, że wszystkie budynki użyteczności publicznej w mieście zaprzestaną korzystać z paliw kopalnych. W wyniku optymalizacji energetycznej budynków w mieście, wydatki na energię została zmniejszone o prawie 50%.

Na bazie technologii pozyskiwania alternatywnych paliw z drewna, opracowanej przez wiedeńskiego naukowca Hermanna Hofbauera, wprowadzono we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu pilotażowy projektu stosujący tę technologię, w której zrębki są poddawane zgazowaniu w warunkach wysokiej temperatury. Badania i rozwój poszły dalej, więc dziś mogą się oni pochwalić szeregiem innowacyjnych technologii, rozwiązań i patentów. Zajmuje się tym zespół wysoko wykwalifikowanych techników i inżynierów, którzy przyjechali do małego miasteczka z większych metropolii i zostali do dziś.

Jak wprowadzenie tych nowoczesnych rozwiązań wpłynęło na rozwój miasteczka i okolic? Obecnie istnieje w regionie 27 zdecentralizowanych elektrowni, zaś zyski z produkcji energii to ok. 14 mln € rocznie. Część zysku jest inwestowana w projekty dotyczące energii odnawialnej.

W ostatnim okresie powstało 50 nowych przedsiębiorstw, które wygenerowało ponad 1000 nowych miejsc pracy, m.in. dwie nowoczesne fabryki produkujące parkiet, suszarnie drewna oraz nowoczesna firma produkująca ogniwa słoneczne. Dodatkowe dochody dla miasteczka i okolic przynosi eko-turystyka. Odwiedzają go turyści z całego świata, aby czerpać inspiracje i pozostać wiernym ekologicznym korzeniom. Güssing cieszy się prawdziwą międzynarodową popularnością.

Oni chcieli - chcieć, a czy my chcemy? - zadaje pytanie Radek Moskal, koordynator projektu. 
^ Do góry ^