Dzisiaj jest .
 
» Uroczysta inauguracja obchodów


 
 

Jubileusz obchodów ruchu inżynierów
16 kwietnia 2015 r. - Warszawski Dom Technika NOT


16 kwietnia 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta inauguracja obchodów jubileuszy ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników. W uroczystościach uczestniczył p. Radosław Moskal - nauczyciel przedmiotów zawodowych ZS3, Nauczyciel Roku 2009, finalista X OWT, obecnie opiekun laureatów Olimpiad. W uroczystości wzięli udział znakomici goście m. in.: Janusz Piechociński - wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Olgierd Dziekoński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który uczestnikom uroczystości przekazał okolicznościowy adres Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która odczytała adres gratulacyjny premier Ewy Kopacz, Iwona Wendel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz szefowie urzędów centralnych i instytucji państwowych, a także samorządu terytorialnego.

Obecni byli przedstawiciele świata nauki: Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz towarzystw naukowych. Przedstawiciele świata biznesu, reprezentanci izb gospodarczych i zawodowych: Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obecni byli potomkowie gen. Józefa Bema, Jana Fijałkowskiego i Piotra Drzewieckiego.

Przede wszystkim zaś obecni byli członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych tworzących Federację SNT-NOT z Polski i z zagranicy: prezesi i członkowie władz, seniorzy i honorowi prezesi NOT, członkowie Komisji i Komitetów FSNT-NOT, przedstawiciele Terenowych Jednostek Organizacyjnych, Złoci Inżynierowie, laureaci konkursów oraz sympatycy ruchu stowarzyszeniowego. Liczną grupę stanowiła młodzież: laureaci Olimpiad, turniejów i konkursów, młodzi innowatorzy oraz przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Uroczystość otworzyła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, która powitała wszystkich gości i uczestników jubileuszowego wydarzenia. Po wystąpieniach gości i listach gratulacyjnych wiceminister Iwona Wendel przekazała informację pt. "Innowacyjność w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020". Zwykle przy tego rodzaju wydarzeniach wygłaszane są okolicznościowe referaty. Tym razem specjalnie przygotowaną, bogato ilustrowaną graficznie i z podkładem muzycznym prezentację pn. "Stowarzyszenia inżynierskie na tle historii powszechnej i rozwoju cywilizacji technicznej" przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Następnie Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki i Andrzej Piłat - Wiceprezes KIG, wręczyli Medale Honorowe dla Rozwoju Gospodarki. Otrzymali je: Ewa Mańkiewicz-Cudny, Marek Bartosik, Tadeusz Pawłowski i Jerzy Suchy. Zarządowi FSNT-NOT wręczona została statuetka Fundacji im. Hipolita Cegielskiego za wierność przesłaniu Stanisława Staszica: "Być Narodowi użytecznym".

Innowacyjnym pomysłem na uroczystości jubileuszowe był blok prezentacji dokonań młodych inżynierów, studentów z kół naukowych oraz laureatów Olimpiady Wiedzy Technicznej i konkursu "Młody Innowator". W bloku tym zaprezentowali się:

  • dr inż. Jacek Rumiński z Politechniki Gdańskiej - prezentacja pt. "Technika wspomaga ludzi"
  • Błażej Żyliński i Wiktor Krzeszewski z Politechniki Warszawskiej - "Aby sięgnąć gwiazd trzeba najpierw sięgnąć dna" (łaziki i roboty podwodne)
  • dr inż. Aldona Garbacz-Klempka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - "Inżynierowie dla archeologii i ochrony zabytków"
  • inż. Michał Grześ z Politechniki Białostockiej - przedstawiciel drużyny Hyperion - zwycięzców zawodów łazików marsjańskich University Rover Challenge w USA
  • mgr inż. Radosław Moskal - Nauczyciel Roku 2009, finalista X OWT, obecnie opiekun laureatów Olimpiad oraz Małgorzata Łazuka - dwukrotna laureatka OWT, studentka MEL PW - zaprezentowali Olimpiadę Wiedzy Technicznej
  • mgr inż. Adam Szymański oraz mgr inż. Roman Długi - Program "Bezpieczne Praktyki i Środowisko"
  • Michał Czech i inż. Joanna Domżalska - przedstawili Studenckie Stowarzyszenie BEST Polska (ang. Board of European Students of Technology)
  • Katarzyna Chrapko - uczennica Gimnazjum w Nisku, laureatka Konkursu FSNT-NOT Młody Innowator - swój projekt "Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka"
  • Rodzeństwo Michał i Maja Trębacz - on student, ona uczennica liceum, projekt "System odzysku ciepła z wody zużytej w łazience"

Po części oficjalnej, w kuluarach Warszawskiego Domu Technika NOT otwarta została wystawa poświęcona gen. Józefowi Bemowi.m Uroczystość zakończył występ artystyczny przygotowany przez Honorowych Złotych Inżynierów: Marka Majewskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Wiesława Ochmana i Tadeusza Drozdę.

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej

Zaproszenie..
Prezentacja: 41 lat OWT 1974-2015..

 
^ Do góry ^