Dzisiaj jest .
 
» Osiągnięcia informatyczne


 

Lata 2000 - 2004

"Każdy komputer warty jest tyle,
ile warty jest człowiek, który go obsługuje"

« 1992 - 1999      2005 - 2009 »

 • 2004

 • - I miejsce w Konkursie SEP na Najlepszy Program Komputerowy pracy dyplomowej "Emulator dydaktycznego systemu komputerowego DSM-51" w kategorii pomoc dydaktyczna. Praca jest nowatorskim i oryginalnym programem komputerowym napisanym w asemblerze emulującym działanie mikrokontrolera Intel 8051. Program działa poprawnie w każdej wersji Windows. Autorzy pracy: Paweł Rokoszny, Paweł Heba, Konrad Wyżykowski. Opiekunem pracy był mgr inż. Dariusz Granat.

  Emulator dydaktycznego systemu komputerowego DSM-51
  EMULATOR SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DSM-51

  - II miejsce w Konkursie SEP na Najlepszy Program Komputerowy pracy dyplomowej "Multimedialny przewodnik po Zespole Szkół Nr 3" w kategorii pomoc dydaktyczna. Praca jest prezentacją multimedialną wykonaną w programach Macromedia Flash, 3D Studio Max i Panorama Factory. Zawiera multimedialny przewodnik po szkole i przestrzenny, animowany plan szkoły. Autorzy pracy: Sebastian Religa, Przemysław Sierant. Opiekunem pracy był mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Prezentacja multimedialna ZS Nr 3
  PREZENTACJA MULTIMEDIALNA ZS3

  - I miejsce na Turnieju Młodych Mistrzów Techniki pracy dyplomowej "Multimedialny program do wyznaczania charakterystyk silników indukcyjnych" w kategorii pomoc dydaktyczna. Praca stanowi samodzielnie napisany program komputerowy, który umożliwia nauczycielowi prezentację na lekcji pracy, regulacji oraz rozruchu trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych i pierścieniowych. Autorzy pracy Marcin Mazur i Łukasz Bakalarski wykazali się doskonałą znajomością języka Delphi, którego nauczanie nie jest objęte programem technikum na podbudowie ZSZ. Ponadto uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu elektrotechniki i maszyn elektrycznych. Praca zawiera dodatkowo prezentację w postaci strony www. Opiekunem pracy był mgr inż. Robert Warda. Praca skierowana została do rozgrywek TMMT na szczeblu centralnym.


  - III miejsce na Turnieju Młodych Mistrzów Techniki pracy dyplomowej "Emulator procesora INTEL 8051" w kategorii pomysł techniczny. Praca stanowi samodzielnie napisany program komputerowy (uwaga w języku asembler), działający w środowisku Windows umożliwiający uczniom obserwację stanu mikroporcesora, jego rejestrów oraz uruchamianie własnych programów w asemblerze. Autorzy pracy: Paweł Heba, Paweł Rokoszny i Konrad Wyżykowski. Opiekun: mgr inż. Dariusz Granat. Praca skierowana została do rozgrywek Technik 2004.


  - I, II i III miejsce na Sesji Popularnonaukowej "Technologie informatyczne we współczesnym świecie" prac i programów napisanych przez uczniów klas 4Tea i 5Te. I miejsce zajęli: Paweł Heba i Kamil Wyżykowski za pracę "Emulator procesora Intel 8051" (opiekun D. Granat), II miejsce wywalczył Sebastian Religa pracą "Tworzenie grafiki i animacji w programie 3DStudio Max 4 i Photoshop" (opiekun Z. Kaleta), a III lokatę uzyskali Tomasz Pławiak i Michał Kałuża (praca pt. "VMVare - wirtualne komputery" - opiekun Z. Kaleta). Honorowy Patronat nad sesją objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a głównym sponsorem nagród była firma komputerowa CPKomputery z Ostrowca Św.


  Laureaci sesji informatycznej
  LAUREACI I SESJI INFORMATYCZNEJ

  - udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym. Do II etapu OKI zakwalifikowało się 5 uczniów: Adrian Małkieiwcz, Paweł Majka, Rafał Kot, Marcin Mazur i Damian Stola. Uczniów przygotowywał do olimpiady mgr inż. Zbigniew Kaleta. • 2003

 • - wyróżnienie na "Flesztival'u" - Festiwalu Animacji i Grafiki Komputerowej w Warszawie pracy "Manipulation". Praca jest oryginalną animacją komputerową wykonaną od podstaw w programie 3DStudio Max. Autor Sebastian Religa. Opiekun pracy: mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Kilkuminutowa animacja zaprojektowana w programach Photoshop i 3D Studio Max 4
  ANIMACJA W 3D STUDIO MAX 4

  - III miejsce na Turnieju Młodych Mistrzów Techniki pracy "Program do komunikacji w sieciach komputerowych" w kategorii użyteczna praca dyplomowa. Praca jest całkowicie oryginalnym programem komputerowym napisanym w języku Delphi umożliwiającym komunikację między dwoma komputerami pracującymi w sieciach lokalnych i globalnych wykorzystujących protokół TCP/IP. Autor Jakub Grad. Promotor: mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Aplikacja napisana w języku Delphi przez Jakuba Grada
  APLIKACJA J. GRADA W JĘZYKU DELPHI

  - I miejsce na Turnieju Młodych Mistrzów Techniki pracy "Multimedialne testy z elektrotechniki do zajęć z pracowni elektrycznej" w kategorii pomoc dydaktyczna. Praca jest programem komputerowym napisanym w języku Delphi stanowiącym pomoc na zajęciach z pracowni elektrycznej z zakresu symulacji działania układów elektrycznych. Ponadto praca została wyróżniona na szczeblu centralnym TMMT w Warszawie w czerwcu 2003r. zajmując III miejsce. Autorzy: Dariusz Świrowski i Mariusz Kania. Promotor: mgr inż. Robert Warda.

  - III miejsce w sesji popularno-naukowej "Elektrotechnika i elektronika w świecie motoryzacji" pracy zatytułowanej "Ogniwa wodorowe". Praca zaprojektowana w programie Power Point, stanowi pomoc dydaktyczną na lekcjach. Autorzy: Dawid Śledź i Łukasz Heba (klasa 3TEB). Promotor: mgr inż. Dariusz Granat.

  - II miejsce na Olimpiadzie Wiedzy Informatycznej Kamila Buczkowskiego z klasy 5Sk zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Opiekun mgr inż. Dariusz Granat i mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  - I miejsce w kategorii wykonanie techniczne w konkursie "Prezentacja multimedialna szkoły" pracy zatytułowanej "Multimedialny przewodnik po szkole". Ponadto praca uzyskała nominację w 3 innych  kategoriach. Praca została zaprojektowana w technologii Flash. Autorzy Przemysław Sierant (4TE), Sebastian Religa (4TE) i Bartosz Stania (4EN).Organizator konkursu - Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach.  Promotor: mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  - wyróżnienie w sesji popularno-naukowej "Elektrotechnika i elektronika w świecie motoryzacji" pracy zatytułowanej "System nawigacji satelitarnej GPS". Praca zaprojektowana w programie Power Point, stanowi pomoc dydaktyczną na lekcjach. Autor Patryk Szczepański (klasa 3TEA). Promotor: mgr inż. Zbigniew Kaleta.


 • 2002

 • - I miejsce w konkursie "Elektrotechnika i elektronika w motoryzacji". Praca napisana w formie prezentacji multimedialnej omawiającej zastosowanie elektronicznego układu ASR w technice samochodowej. Praca stanowi ciekawy przykład korelacji przedmiotów informatycznych, elektronicznych i mechanicznych. Autorzy: Marcin Sieniek i Mariusz Olech. Promotor: mgr inż. Dariusz Granat.

  - wyróżnienie w Konkursie SEP na Najlepszy Program Komputerowy programu komputerowego "Zamykacz".  Praca jest samodzielnie napisanym programem działającym w środowisku Windows umożliwiającym zamykanie określonych programów oraz systemu operacyjnego w wyznaczonym czasie. Autor Jakub Grad (4SK). Promotor: mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  - I miejsce w edycji wojewódzkiej konkursu "Człowiek - Ekologia - Motoryzacja" pracy zatytułowanej "Wykorzystanie słońca jako alternatywnego źródła energii". Praca wykonana w formie prezentacji multimedialnej. Autorzy: Rafał Kot, Łukasz Gabryś i Marcin Mazur (klasa 3 TEA). Promotor: mgr inż. Radosław Moskal.

  - wyróżnienie w Konkursie SEP na Najlepszy Program Komputerowy strony internetowej pt. "Gazetka internetowa Zespołu Szkół Hutniczych".  Strona została zaprojektowana w języku HTML z elementami technologii Flash. Autorzy: Sebastian Religa, Przemysław Sierant, Bartosz Stania. Promotor: mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Gazetka internetowa Zespołu Szkół Hutniczych
  GAZETKA INTERNETOWA THML

  - wyróżnienie w edycji wojewódzkiej konkursu "Człowiek - Ekologia - Motoryzacja" pracy zatytułowanej "Alternatywne źródła energii". Praca wykonana w formie prezentacji multimedialnej, stanowiącej pomoc dydaktyczną. Autorzy: Dawid Śledź i Łukasz Heba (klasa 3TEB). Promotor: mgr inż. Dariusz Granat.


 • 2001

 • - II miejsce w edycji wojewódzkiej wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu SEP na Najlepszy Program Komputerowy pracy "Telewizja satelitarna". Praca jest programem komputerowym przedstawiającym  sposób instalacji i montażu zestawu telewizji satelitarnej i może być wykorzystywana do celów dydaktycznych. Autorzy: Tomasz Kwatera, Marcin Rysiak i Paweł Orzechowski. Promotor: mgr inż. Radosław Moskal.

  - I miejsce w edycji wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu SEP na Najlepszy Program Komputerowy w kategorii programów użytkowych pracy "Osiągnięcia informatyczne szkoły". Praca wykonana jest w formie prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint 2000 omawiającej dotychczasowe osiągnięcia Zespołu Szkół Hutniczych na polu informatycznym oraz prezentującej możliwości wykorzystania internetu w szkołach. Praca może stanowić cenny przewodnik dla nauczycieli i uczniów innych szkół jak można zbudować i rozbudować szkolny węzeł internetowy oraz jak wykorzystać internet na zajęciach dydaktycznych Wymieniona praca została uznana przez Komisję Konkursową Oddziału Kieleckiego SEP za najlepszą w kategorii programów użytkowych i zgłoszona do etapu ogólnopolskiego. Autorem pracy jest Mariusz Kucharczyk z klasy 5 technikum profil systemy komputerowe. Opiekun pracy: mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Wyróżniona praca Mariusza Kucharczyka (profil systemy komputerowe)
  PRACA MARIUSZA KUCHARCZYKA

  - II miejsce w edycji wojewódzkiej Turnieju Młodych Mistrzów Techniki pracy pt. "Automatyczny system zraszania kwiatów". Praca zawiera m. in. program komputerowy współpracujący z praktycznym i ekologicznym systemem zraszania kwiatów. Autorzy: Robert Spadło i Mariusz Kucharczyk. Promotor: mgr inż. Radosław Moskal.

  - III miejsce w konkursie "Motoryzacja a ekologia" w Kielcach. Praca napisana w formie prezentacji multimedialnej stanowi przykład zastosowania ekologicznych rozwiązań w motoryzacji. Autorzy: Marcin Sieniek, Sylwester Nowocień i Mariusz Olech. Promotor: mgr inż. Dariusz Granat.

  - II miejsce w edycji wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu SEP na Najlepszy Program Komputerowy w kategorii programów edukacyjnych pracy "Drukarki laserowe". Praca wykonana została w formie prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint 97 omawiającej budowę i zasadę działania drukarek laserowych, techniki laserowego druku kolorowego, parametry wybranych drukarek laserowych oraz porównującej drukarki laserowe ze starszymi drukarkami (atramentowymi i igłowymi). Praca może stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów klas elektronicznych. Autorem pracy jest Tomasz Kwatera z klasy VSk. Opiekun pracy: mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Prezentacja Drukarki laserowe - autor Tomasz Kwatera z klasy VSk
  DRUKARKI LASEROWE - PREZENTACJA

  - wyróżnienie szkoły w konkursie "Internet dla szkół" ("Najlepszy pomysł na wykorzystanie internetu w szkole") zorganizowanym przez Telekomunikacją Polską S.A. Uczniowie Tomasz Kwatera, Mariusz Kucharczyk, Robert Spadło i Marcin Rysiak (klasa V, profil "systemy komputerowe") zaprojektowali stronę www stanowiącą pomoc dydaktyczną na zajęciach z wykorzystaniem internetu dla nauczycieli oraz uczniów (zwłaszcza zaczynających swoją przygodę z internetem). Opiekun pracy: mgr inż. Zbigniew Kaleta.


 • 2000

 • - II miejsce w edycji wojewódzkiej Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie SEP na Najlepszy Program Komputerowy pracy "Emulator procesora MC68000". Praca jest samodzielnie napisanym programem emulującym działanie mikroprocesora MC68000 i umożliwiającym testowanie programów napisanych w asemblerze tego procesora. Emulator umożliwia analizę programów użytkownika rozkaz po rozkazie (praca krokowa) oraz wizualizuje stan rejestrów wewnętrznych mikroprocesora. Emulator pracuje w trybie tekstowym Autorem programu jest Grzegorz Tofil. Promotor: mgr inż. Dariusz Granat.

  - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie SEP na Najlepszy Program Komputerowy pracy "Emulator procesora Z80". Praca jest programem napisanym przez ucznia od podstaw w Delpi emulującym działanie mikroprocesora Z80 i umożliwiającym testowanie programów napisanych w asemblerze tego procesora (analiza programów użytkownika rozkaz po rozkazie (praca krokowa), wizualizuje stan rejestrów wewnętrznych mikroprocesora. Emulator pracuje w trybie graficznym!. Autorem programu jest Grzegorz Górczyński. Promotor: mgr inż. Dariusz Granat.

  « 1992 - 1999      2005 - 2009 »

   
  ^ Do góry ^