Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2011


 

Zawody okręgowe XXXVII OWT
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - 20.01.2011r.


W czwartek 20.01.2011r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach odbyły się zawody okręgowe XXXVII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Naszą szkołę reprezentowała najliczniejsza grupa 9 uczniów: Piotr Sala, Łukasz Kowalski, Krzysztof Reszka, Mateusz Fijas, Łukasz Borowski, Łukasz Kijanka, Kamil Ostatek (grupa elektryczno-elektroniczna, 7 uczniów) oraz Adrian Kucmin i Adrian Siepietowski (grupa mechaniczno-budowlana, 2 uczniów). Aktywnie, jak zwykle, kibicowali im opiekunowie: mgr inż. Radosław Moskal - opiekun grupy elektryczno-elektronicznej oraz mgr inż. Mirosław Adamczyk - opiekun grupy mechaniczno-budowlanej (obaj są absolwentami szkoły). W THM-ie trzymali za nich kciuki wszyscy uczniowie oraz nauczyciele, a najbardziej zaciskał ręce dyrektor szkoły mgr Czesław Golis oraz wieloletni opiekun olimpijczyków mgr inż. Michał Gajewski (również absolwent THM).

Uczestnicy zawodów okręgowych 37 OWT Prof.Maciej Włodarczyk i p.Radosław Moskal

Wyniki poznamy za miesiąc. Wtedy okaże się kto będzie reprezentował THM i nasze miasto na zawodach centralnych OWT w Siedlcach 8-10.04.2011r. W zawodach brało udział 3 uczniów II LO, którym kibicował mgr Wojciech Studzieżba (absolwent THM) oraz 3 uczniów III LO pod czujnym okiem mgr Jacka Jankowskiego.

Ogólnopolski finał XXXVIII OWT w THM!
Po raz pierwszy w dziejach szkoły


Radek Moskal zaproponował Przewodniczącemu Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego mgr inż Radosław Moskal prof. dr hab. inż. Stanisławowi Adamczakowi, aby finał następnej 38 OWT odbył się w Ostrowcu Świętokrzyskim w THM-ie. Przypomniał wspaniałe osiągnięcia uczniów szkoły w tej olimpiadzie od początku jej istnienia (82 laureatów i finalistów - drugie miejsce w Polsce po VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu). Zaznaczył, że szkoła w roku 2012 obchodzić będzie 90-lecie powstania (1922). Stwierdził, że przyznanie organizacji XXXVIII Finału Olimpiady Wiedzy Technicznej THM-owi będzie zaszczytem nie tylko dla uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi, absolwentów i emerytowanych pracowników naszej kochanej "budy" oraz mieszkańców naszego miasta i powiatu.

- Będzie nam bardzo przyjemnie gościć uczestników Finału OWT w naszym kochanym mieście. Jestem wyrazicielem nie tylko swoich poglądów, ale również poglądów Posła RP mgr Zbigniewa Pacelta, starosty dr Zdzisława Kałamagi (absolwenta THM), generała broni mgr inż. Andrzeja Pietrzyka (absolwenta THM), dyrektora ZS nr 3 mgr Czesława Golisa oraz wielu ostrowczan - powiedział Radek. Przewodniczący Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego OWT - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Jego Magnifiscencja prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak wyraził aprobatę na propozycję Radka!!!

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej mgr T.Wadowiec, mgr M.Muzoł i prof. dr hab. inż. St.Adamczak

Do grona popierających organizację finału XXXVIII OWT w Ostrowcu Św. dołączyli: Sekretarz Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego OWT mgr Tadeusz Wadowiec, Świętokrzyski Kurator Oświaty mgr Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty mgr Lucjan Pietrzczyk oraz wszyscy członkowie Świętokrzyskiego KO OWT.

Zaraz po zaaprobowaniu następnego finału w Ostrowcu Św. przez KO OWT Radek Moskal zadzwonił do przedstawiciela Komitetu Głównego OWT mgr Janusza Kowalskiego i uzyskał pełne poparcie!

MAMY WIĘC OGÓLNOPOLSKI FINAŁ XXXVIII OWT PO RAZ PIERWSZY W DZIEJACH W THM!!!

 Zobacz osiągnięcia szkoły w OWT..

 
^ Do góry ^