Dzisiaj jest .
 
» "Nowa" podstawa programowa 2012


 

Kształcenie zawodowe
w Technikum Nr 3


  technik informatyk 351203

 • Przedmioty zawodowe:
  • Informatyka - zakres podstawowy
  • Informatyka - zakres rozszerzony
  • Systemy operacyjne
  • Oprogramowanie biurowe
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie technika informatyka
  • Urządzenia techniki komputerowej
  • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  • Sieci komputerowe
  • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
  • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
  • Witryny i aplikacje internetowe
  • Programowanie aplikacji internetowych
  • Multimedia i grafika komputerowa
  • Systemy baz danych
  • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
  • Język angielski zawodowy w branży informatycznej
  • Praktyka zawodowa
 • Kwalifikacje:
  • E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pracownia informatyki s.401
PRACOWNIA INFORMATYKI

  technik elektronik 311408

 • Przedmioty zawodowe:
  • Informatyka - zakres podstawowy
  • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
  • Technologia elementów elektronicznych i rysunek techniczny
  • Miernictwo elektroniczne
  • Pracownia elektryczna i elektroniczna
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacja urządzeń elektronicznych
  • Automatyka
  • Technika cyfrowa i układy mikroprocesorowe
  • Urządzenia elektroniczne
  • Pracownia urządzeń elektronicznych
  • Pracownia automatyki
  • Działalność gospodarcza
  • Język angielski zawodowy
  • Praktyka zawodowa
 • Kwalifikacje:
  • E.6 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
  • E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Pracownia urządzeń elektronicznych s.215
PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

  technik mechatronik 311410

 • Przedmioty zawodowe:
  • Informatyka - zakres podstawowy
  • Elektrotechnika i elektronika
  • Pneumatyka i hydraulika
  • Technologie i konstrukcje mechaniczne
  • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
  • Pracownia pneumatyki i hydrauliki
  • Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych
  • Urządzenia i systemy mechatroniczne
  • Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych
  • Pracownia projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • Działalność gospodarcza
  • Język obcy zawodowy
  • Praktyka zawodowa
 • Kwalifikacje:
  • E.3 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.19 - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik mechatronik
TECHNIK MECHATRONIK

  technik logistyk 333107

 • Przedmioty zawodowe:
  • Informatyka - zakres podstawowy
  • Logistyka w procesach produkcji
  • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
  • Zapasy i magazynowanie
  • Laboratorium magazynowe
  • Laboratorium pracy biurowej
  • Planowanie produkcji i dystrybucji
  • Transport i spedycja
  • Laboratorium transportowo-spedycyjne
  • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
  • Planowanie przepływu zasobów i informacji
  • Język obcy w logistyce
  • Praktyka zawodowa
 • Kwalifikacje:
  • A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Pracownia logistyki
PRACOWNIA LOGISTYKI

  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

 • Przedmioty zawodowe:
  • Informatyka - zakres podstawowy
  • Rysunek techniczny
  • Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
  • Systemy energetyki odnawialnej
  • Podstawy kosztorysowania w budownictwie
  • Działalność gospodarcza w budownictwie
  • Język obcy zawodowy w budownictwie
  • Dokumentacja techniczna w budownictwie
  • Montaż systemów energetyki odnawialnej
  • Obsługa systemów energetyki odnawialnej
  • Kosztorysowanie w budownictwie
  • Praktyka zawodowa
 • Kwalifikacje:
  • B.21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Pracownia odnawialnych źródeł energii
PRACOWNIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

  technik ochrony środowiska 325511

 • Przedmioty zawodowe:
  • Informatyka - zakres podstawowy
  • Biologia i ekologia środowiska
  • Systemy oczyszczania wody, ścieków i unieszkodliwiania osadów
  • Monitoring i ocena stanu środowiska
  • Odpady i ochrona gleby
  • Pracownia badań stanu środowiska
  • Prawo i ekonomika w ochronie środowiska
  • Ochrona atmosfery
  • Pracownia komputerowa
  • Język obcy zawodowy
  • Praktyka zawodowa
 • Kwalifikacje:
  • R.7 - Ocena stanu środowiska
  • R.8 - Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

  technik architektury krajobrazu 314202

 • Przedmioty zawodowe:
  • Informatyka - zakres podstawowy
  • Podstawy architektury krajobrazu
  • Prace w obiektach architektury krajobrazu
  • Projekty obiektów architektury krajobrazu
  • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
  • Obiekty małej architektury krajobrazu
  • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
  • Język obcy w architekturze krajobrazu
  • Przepisy ruchu drogowego kategorii T
  • Praktyka zawodowa
 • Kwalifikacje:
  • R.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  • R.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Technik architektury krajobrazu
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU


 
^ Do góry ^