Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2007


 

Mistrzowie Techniki 2007
Indeksy na studia techniczne dla 8 uczniów

W roku 2007 aż 8 naszych uczniów otrzymało indeksy na studia techniczne: siedmiu z nich zostało laureatami XL edycji Olimpiady - Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, a jeden - finalistą XXXIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Olimpijczycy 2007 oraz ich nauczyciele
OLIMPIJCZYCY 2007 ORAZ ICH NAUCZYCIELE

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest od kilkudziesięciu lat organizatorem Olimpiady - TMMT dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Na początku maja 2007r. w Wojewódzkim Ośrodku Techniki i Wynalazczości w Kielcach złożone zostały prace uczniów klas IV-tych naszej szkoły:

  1. "Zestawy ćwiczeń i instrukcji do programowania modułów i sterowników logicznych" Kamila Słapka, Pawła Gierczaka i Jacka Szczepańskiego - opiekun Radosław Moskal
  2. "Wyświetlacz przestrzenny" Jakuba Sobańskiego i Jarosława Jasińskiego - opiekun Robert Warda
  3. "Stanowisko do badania fotoelementów" Tomasza Jarosza i Jana Wikarskiego - opiekun Robert Warda
Olimpijczycy 2007 otrzymali stypendia Starosty Ostrowieckiego
WRĘCZENIE STYPENDIÓW W STAROSTWIE

Na szczeblu wojewódzkim prace tych uczniów zajęły I miejsce w kategorii "Pomoc dydaktyczna" i "Pomysł techniczny". Z kolei na szczeblu centralnym dwie pierwsze prace zajęły odpowiednio I i II miejsce, a trzecia została wyróżniona. Autorzy tych prac, przez jury Komitetu Głównego TMMT, którego przewodniczącym był prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski, zostali zaliczeni do grona laureatów turnieju i otrzymali tytuły Młodych Innowatorów.

Jacek Szczepański i Jakub Sobański - laureaci TMMT 2007
LAUREACI TMMT 2007

Laureaci, oprócz dyplomów, otrzymali również zaświadczenia (wydane przez Komitet Główny TMMT w Warszawie) dające im przepustkę na uczelnie techniczne.

To nie koniec sukcesów naszej szkoły w olimpiadach i turniejach. W XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, która odbyła się w Chorzowie - finalistą został Andrzej Wąsik, uczeń klasy czwartej technikum o kierunku elektronika. Jego opiekunem był Robert Warda. Nasz uczeń otrzymał zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej, a potwierdzone przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego, dające wstęp na wszystkie uczelnie techniczne w kraju.

Wyświetlacz przestrzenny zajął I miejsce
WYŚWIETLACZ PRZESTRZENNY

Do galerii olimpijczyków, eksponowanej od lat w naszej szkole, dołączą więc kolejni uzdolnieni uczniowie. Należy nadmienić, że nie jest to pierwszy sukces uczniów ZS3 w O-TMMT i OWT. Już od kilkudziesięciu lat nasza szkoła zajmuje czołowe miejsca w finałach i turniejach technicznych.

Ogólnopolski Konkurs Mechatroniczny 2006
KONKURS MECHATRONICZNY - SIEDLCE 2006

Jak można zauważyć, popularyzacja przez nauczycieli ZS3 wiedzy m.in. z zakresu przedmiotów elektryczno-elektronicznych, rozwijanie zainteresowań technicznych, bardzo dobra baza dydaktyczna i laboratoryjna szkoły - daje wymierne efekty.


 
^ Do góry ^