Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2007


 
ZS3 jest liderem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
 
Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 
Patronat naukowy nad klasami informatycznymi ZS3 sprawuje Polskie Towarzystwo Informatyczne
 
 

Kierunki kształcenia w ZS3 - 2007

Kierunki kształcenia w ZS3 - 2007

Charakterystyka kierunków kształcenia w Technikum nr 3 - IX.2007r.

# technik informatyk (specjalności: aplikacje internetowe lub grafika komputerowa lub administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi).
Zagadnienia:
# diagnostyka sprzętu komputerowego,
# instalacja i konfiguracja sieci komputerowych (Novell, Linux, serwery Windows),
# programowanie strukturalne i obiektowe (języki Pascal, Delphi, C/C++),
# projektowanie stron internetowych (języki HTML, JavaScript, PHP),
# zarządzanie bazami danych (Access, język skryptowy SQL),
# komputerowe przetwarzanie grafiki, dźwięku i obrazu (Corel Draw, Corel PhotoPaint, GIMP),
# komputerowy montaż filmów video i projektowanie animacji komputerowych (Macromedia Flash),
# komputerowy skład tekstu,
# obsługa aplikacji biurowych (Word, Excel)
# język angielski dla informatyków.
Zobacz Historię komputeryzacji szkoły.

Pracownia informatyczna szkoły zgodna z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej
PRACOWNIA INFORMATYCZNA Z MEN

# technik teleinformatyk (bez specjalności).
Zagadnienia:
# diagnostyka sprzętu komputerowego i urządzeń teleinformatycznych,
# komputerowe wspomaganie projektowania,
# przetwarzanie i obróbka sygnałów elektronicznych,
# wdrażanie, uruchamianie i programowanie urządzeń do teletransmisji danych,
# projektowanie układów cyfrowych,
# instalacja i konfiguracja sieci komputerowych (Novell, Linux, serwery Windows),
# programowanie mikroprocesorów (na przykładzie mikroprocesorów Intel),
# konfigurowanie sieci bezprzewodowych, łączności satelitarnej i telefonii komórkowej.
# język angielski dla teleinformatyków.

Nauka programowania mikroprocesorów INTEL
PROGRAMOWANIE MIKROPROCESORÓW INTEL

# technik elektronik (specjalności: systemy i sieci komputerowe lub automatyka przemysłowa).
Zagadnienia:
# diagnostyka sprzętu komputerowego i audiowizualnego,
# instalacja i konfiguracja sieci komputerowych (Novell, Linux, serwery Windows),
# programowanie mikroprocesorów (na przykładzie mikroprocesorów Intel),
# projektowanie urządzeń elektronicznych oraz układów analogowych i cyfrowych,
# komputerowe wspomaganie projektowania układów elektronicznych,
# projektowanie i serwis urządzeń audiowizualnych.
Zobacz praktyki zawodowe klas elektronicznych w Hiszpanii.

Desant młodych elektroników na zasilacz impulsowy
PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

# technik mechatronik (specjalności: programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie lub programowanie sterowników i modułów logicznych PLC).
Zagadnienia:
# podstawy mechatroniki,
# technologie i konstrukcje mechaniczne,
# urządzenia i systemy mechatroniczne,
# pracownia urządzeń mechatronicznych,
# komputerowe projektowanie detali mechanicznych w programach CAD/CAM - Solid Edge i EdgeCAM,
# programowanie i obsługa obrabiarek CNC sterowanych numetycznie,
# język obcy zawodowy.

Obrabiarka CNC sterowana numerycznie - sprzęt o wartości 80 tys. zł otrzymany z funduszów Unii Europejskiej w programie Phare 2001
PROGRAMOWALNA OBRABIARKA CNC

# technik logistyk (bez specjalności).
Zagadnienia:
# gospodarka zapasami i magazynem
# ekonomika logistyki
# transport i spedycja
# planowanie logistyczne
# systemy logistyczne
# gospodarka elektroniczna
# labolatorium logistyczno-spedycyjne
# labolatorium magazynowe
# język angielski dla logistyków
# język obcy dla logistyków

Logistyk to także specjalista od systemów informacyjnych
ZAJĘCIA W PRACOWNI INFORMATYKI

Wybór specjalności dla danego zawodu - w klasie trzeciej lub czwartej.
Języki obce (nauka w grupach w zależności od zaawansowania): język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język francuski, język hiszpański.

Charakterystyka kierunków kształcenia w Liceum Profilowanym nr 1 - IX.2007r.

Pracownia przedsiębiorczości
PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

# zarządzanie informacją - zagadnienia:
# obsługa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i komputerowego,
# elastyczne posługiwanie się programami komputerowymi do przetwarzania i obróbki tekstu, grafiki, dźwięku i obrazu (Corel, InDesign),
# zarządzanie bazami danych Access, SQL i MySQL,
# wyszukiwanie i gromadzenie informacji,
# sieci komputerowe,
# projektowanie stron www z wykorzystaniem języka HTML, JavaScript i PHP.

Zajęcia z technologii informacyjnej
ZAJĘCIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

kształtowanie środowiska - zagadnienia:
# projektowanie architektoniczne,
# gospodarka zasobami energii,
# renowacja zabytków architektury,
# technologia robót konstrukcyjnych i wykończeniowych,
# geologia i hydrologia.

 
^ Do góry ^