Dzisiaj jest .
 
» Komputeryzacja - lata 2005-2010


 

Historia komputeryzacji w ZS Nr 3

« 2000-2005      2010-2015 »

 • 2005/2006
 • We wrześniu 2005r. w ZS nr 3 rozpoczynają naukę klasy pierwsze o zupełnie nowych specjalnościach: 2 klasy technik informatyk 312[01] i jedna klasa technik teleinformatyk 312[02]. Ponadto tradycyjnie utworzone zostały klasy: zarządzanie informacją, technik elektronik i technik mechatronik.

  We wrześniu 2005r. utworzono dwie klasy technik informatyk
  KLASA 1 Tia - TECHNIK INFORMATYK

  Nauka w nowoutworzonej klasie technik informatyk obejmuje zagadnienia dotyczące: diagnostyki sprzętu komputerowego, instalacji i konfiguracji sieci komputerowych (Novell, Linux, serwery Windows), programowania strukturalnego i obiektowego (języki Pascal, Delphi, C/C++, Java) projektowania stron internetowych (języki HTML, JavaScript, PHP), zarządzania bazami danych (Access, język skryptowy SQL), komputerowego przetwarzania grafiki, dźwięku i obrazu (Corel Draw, Corel PhotoPaint, GIMP), komputerowego montażu filmów video i projektowania animacji komputerowych (Corel RAVE), komputerowego składu tekstu (Adobe InDesign), obsługi aplikacji biurowych (Word, Excel). Ponadto w klasach technik informatyk realizowane będą zajęcia z zakresu języka angielskiego dla informatyków. Uczniowie w klasie trzeciej będą mogli wybrać jedną z czterech specjalizacji: aplikacje internetowe lub grafika komputerowa lub administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi lub systemy zarządzania bazami danych.

  Jedna z pracowni informatycznych ZS3
  JEDNA Z PRACOWNI INFORMATYCZNYCH ZS3

  Nowy kierunek technik teleinformatyk pokrewny klasie technik elektronik (specjalizacja systemy i sieci komputerowe) kształci w zakresie: diagnostyki sprzętu komputerowego i urządzeń teleinformatycznych, komputerowego wspomagania projektowania, przetwarzania i obróbki sygnałów elektronicznych, wdrażania, uruchamiania i programowania urządzeń do teletransmisji danych, projektowania układów cyfrowych, instalacji i konfiguracji sieci komputerowych (Novell, Linux, serwery Windows), programowania mikroprocesorów (na przykładzie mikroprocesorów Intel), konfigurowania sieci bezprzewodowych, łączności satelitarnej i telefonii komórkowej. Ponadto w klasach technik teleinformatyk realizowane będą zajęcia z zakresu języka angielskiego dla teleinformatyków.

  Od września klasy czwarte technik elektronik mają do wyboru nową specjalizację - technologie internetowe i programowanie obejmującą zagadnienia dotyczące programowania algorytmicznego w języku Pascal, programowania obiektowo-zdarzeniowego w języku Delphi, projektowania stron www w językach html, JavaScript i PHP (wraz z obsługą baz danych MySQL w języku SQL). Program tej specjalizacji realizowany jest według autorskiego programu nauczania napisanego przez nauczycieli D. Granata i Z. Kaletę. Ponadto w klasach technik elektronik realizowane są tradycyjne już specjalizacje: systemy i sieci komputerowe (systemy sieciowe Novell, Linux, SBS Windows 2000 Server) oraz automatyka przemysłowa (programowanie sterowników programowalnych).

  We wrześniu opiekunem pracowni informatyki s.403 zostaje mgr inż. Witold Rogowski w miejsce dotychczasowego nauczyciela informatyki mgr inż. Marcina Farysa.

  We wrześniu Konrad Kostępski - uczeń klasy 2Zi (profil zarządzanie informacją) wykonał stronę internetową Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Nr 3. Jednocześnie uruchomiona została skrzynka elektroniczna fundacji: fundacjazs3@op.pl W grudniu została zarejestrowana nowa domena Fundacji: fundacjazs3.neostrada.pl Aktualizacją strony zajmuje się mgr Alicja Żuchowska i Konrad Kostępski.

  Strona internetowa Fundacji Na Rzecz Rozwoju ZS3
  STRONA INTERNETOWA FUNDACJI ZS3

  W ramach programu "Edukacja z internetem TP" szkoła otrzymała licencje na program Panda Platinum 2005 Internet Security zawierający: antywirus, firewall, antyspam, zabezpieczenie przed programami szpiegującymi (adware, spyboty, keyloggery itp.), filtrowanie zawartości www, automatyczna aktualizacja bazy wirusów. Pakiet został zainstalowany w szkolnych pracowniach informatycznych. Ponadto szybkość neostrady zwiększono do 2Mb/sek.


  3 listopada 2005r. w pracowni internetowej Zespołu Szkół Nr 3 miała miejsce prezentacja nt. programowania w języku C++ Builder (środowisko Borland). Praktyczny pokaz możliwości programowania w tym języku przeprowadzili wykładowcy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu i jednocześnie reprezentanci Polskiego Towarzystwa Informatycznego - mgr Maria Długosz-Kędziora, mgr inż. Monika Bidas oraz mgr inż. Zbigniew Nagórny. Na szkolenie zaproszono nauczycieli szkół średnich i gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad trzydziestu nauczycieli reprezentujących niemal wszystkie ostrowieckie szkoły średnie oraz szkoły z tak oddalonych miejscowości jak Tarłów, Starachowice, Skarżysko, Ożarów, Sandomierz, Ćmielów.  Szkolenie z zakresu języka C++ Builder
  SZKOLENIE Z BORLAND C++ BUILDER

  29 listopada w naszej szkole gościli przedstawiciele koncernu "Procter & Gamble", którzy zapoznali uczniów klas maturalnych technikum z ofertą pracy w tej firmie. Zainteresowani uczniowie przystąpili do testu wiedzy technicznej, na podstawie wyników którego będzie przeprowadzona rekrutacja do pracy w firmie. Spotkanie zorganizowali nauczyciele mgr inż. Michał Gajewski i mgr Alicja Żuchowska. Spotkaniu patronowała Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju ZS Nr 3. Według pracowników firmy na rynku pracy wytworzyła się nisza rynkowa dotycząca średniego personelu technicznego. Technicy elektronicy, automatycy, mechatronicy, elektrycy nie powinni mieć problemów w najbliższym czasie ze znalezieniem pracy. Ważna jest mobilność i wiedza specjalistyczna. Dlatego firma P&G organizuje w dobrych szkołach technicznych w różnych regionach kraju spotkania w poszukiwaniu swoich potencjalnych pracowników. Więcej..

  Spotkanie z przedstawicielami koncernu Procter & Gamble
  SPOTKANIE Z FIRMĄ PROCTER & GAMBLE

  Karol Szczygieł z kl. 3Zi (zarządzanie informacją) wygrał wewnątrzszkolny Konkurs Na Logo ZS3. Uczeń zaprojektował logo swojej szkoły oraz druk firmowy w programie Corel Draw 12. Wkrótce projekt logo został poprawiony w programie Photoshop przez Konrada Kostępskiego (kl.2Zi).

  Projekt logo Karola Szczygła Projekt logo Konrada Kostępskiego

  10 stycznia 2006r. w pracowni internetowej s.401 odbyło się rostrzygnięcie Powiatowego Konkursu Na Najlepszą Stronę Internetową, nad którym honorowy patronat sprawował Starosta Powiatu Ostrowieckiego. Celem konkursu było zaprojektowanie strony internetowej dotyczącej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. z zastosowaniem dowolnego języka programowania i dowolnego edytora stron www. Organizatorami konkursu byli nauczyciele informatyki Zespołu Szkół Nr 3. Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom zaprezentowanych prac, a ich autorzy często wykraczali swą wiedzą poza program nauczania informatyki w gimnazjum, np. umiejętność pisania skryptów PHP czy Java Script, znajomość programów graficznych (Photoshop, Dream Weaver), czy doskonała znajomość języka HTML. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.: myszki radiowe optyczne i gamepad'y. Nagrody wręczyli: Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Maciej Kuszewski i dyrektor szkoły Pan Czesław Golis.

  I miejsce wywalczył Damian Pobrotyn z PG1 w Ostrowcu Św.
  WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU

  W styczniu 2006r. ukazała się nowa, piąta już, wersja strony internetowej szkoły (HTML, JavaScript, CSS). Pomysłodawcą strony oraz projektantem grafiki był Konrad Kostępski (kl. 2Zi). Aktualizację strony wykonali: Piotr Machula (stażysta - technik informatyk) i Zbigniew Kaleta (opiekun strony).

  Strona internetowa szkoły - wersja z 2006r.
  STRONA WWW SZKOŁY - WERSJA Z 2006r.

  Szkoła kupuje drugi rzutnik multimedialny firmy Acer, 3 nagrywarki DVD-RW firmy LG, klawiatury multimedialne, 2 drukarki laserowe oraz pamięci RAM DDR 512MB (pracownia 401 - rozbudowa do 768MB) i SDRAM 256MB (pracownia 402 - rozbudowa do 512MB). Ponadto na wszystkich stacjach uczniowskich w szkole zostaje zainstalowany Kaspersky Antyvirus 100-Workstation, a w pionie administracji - program antywirusowy ArcaVir.

  Staraniem Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju ZS3 szkoła pozyskała 7 zestawów komputerowych od firmy De Lage Landen, które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym.

  10 marca 2006r. w auli ZS3 odbyło się seminarium mechatroniczne "Nowoczesny proces projektowania i wytwarzania jako element mechatroniki", w którym uczestniczyło 50 pracowników firm i nauczycieli przedmiotów zawodowych (mechatronicznych i elektronicznych) ze szkół ponadgimnazjalnych (także spoza województwa świętokrzyskiego). W seminarium uczestniczyli także uczniowie naszego technikum (klasy technik mechatronik i technik elektronik). Spotkanie prowadzili przedstawiciele firm ZERO i MECHATRONIK, zajmujący się prowadzeniem szkoleń z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Pracownicy firm ZERO i MECHATRONIK zaprezentowali komputerowe projektowanie detali mechanicznych (w programach CAD/CAM - Solid Edge i EdgeCAM) oraz wykonanie zaprojektowanego detalu przez obrabiarkę CNC z pracowni mechatroniki ZS3.

  Spotkanie prowadzili pracownicy firmy ZERO i MECHATRONIK
  PREZENTACJA OBRABIARKI CNC

  W marcu 2006r. został rostrzygnięty Wewnątrzszkolny Konkurs Na Stronę Internetową Salonu Samochodowego TOP AUTO przy ul. Sandomierskiej. Zwycięzcą konkursu został Sylwester Szot z klasy 1 Ta (technik informatyk). Dla zwycięzcy firma TOP-AUTO ufundowała nagrodę w wysokości 200 zł (m.in. głośniki komputerowe dużej mocy). Więcej..

  Zobacz stronę naszego ucznia
  STRONA WWW DLA FIRMY TOP-AUTO

  W IV edycji Turnieju Wiedzy Informatycznej Dla Gimnazjalistów o Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. uczestniczyła rekordowa liczba 15 drużyn (także spoza powiatu ostrowieckiego - Ożarów, Tarłów). Więcej..

  I miejsce zajęła drużyna z PG Ożarów: Mateusz Kasperczyk i Bartłomiej Gajewski
  LAUREACI IV TWI 2006 Z PG OŻARÓW

  5 kwietnia 2006r. w naszej szkole miała miejsce III edycja Sesji Popularnonaukowej "Technologie informatyczne we współczesnym świecie", nad którą honorowy patronat objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a patronat naukowy sprawowało Polskie Towarzystwo Informatyczne. Więcej..

  Pamiątkowe puchary dla laureatów III sesji
  PAMIĄTKOWE PUCHARY DLA LAUREATÓW III SESJI

  W maju 2006r. klasa 2 Zi (profil zarządzanie informacją) przebywała na 3-tygodniowej praktyce zawodowej w Niemczech. Program praktyki obejmował projektowanie stron www w językach HTML i PHP, wykorzystanie arkuszy stylów CSS i baz danych MySQL oraz projektowanie animacji w programie Flash MX. Wszystkie ćwiczenia prowadzone były w środowisku Linux SUSE pod kierunkiem pracownika naukowego wyższej uczelni. Praktyki były finansowane z funduszy Unii Europejskiej - program Leonardo da Vinci. Uczniowie przebywali pod opieką nauczycieli mgr Alicji Żuchowskiej (koordynator projektu) oraz mgr Krystyny Wrońskiej. Zobacz fotorelację z Berlina..

  Uczniowie klasy 2 Zi (profil zarządzanie informacją) w Berlinie - V.2006r.
  KLASA 2 Zi W BERLINIE - MAJ 2006

  W maju 2006r. dokonano modernizacji pracowni informatyki s.403. Dotychczasowe komputery Celeron 466MHz (Windows98/2000) zostały wymienione na komputery AMD Sempron 3000 (Windows XP). Środki na modernizację pracowni pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa pracownia wzbogaciła się o 15 stacji roboczych AMD Sempron 3000, serwer SBS Windows 2003 (CPU Intel Xeon) oraz wyposażenie dodatkowe: komputer przenośny laptop, videoprojektor NEC, skaner HP, drukarkę laserową Samsung i 2 przełączniki switch 10/100. Niestety, zainstalowany serwer Windows 2003 od samego początku nie działał prawidłowo - nauczyciele mgr inż. Witold Rogowski (opiekun pracowni) i mgr inż. Marek Gawlik poświęcili wiele czasu na konfigurację sieci i serwera. Pracownia informatyczna 403 po modernizacji w maju 2006r. była pierwszą pracownią informatyczną ZS3 wyposażoną w monitory ciekłokrystaliczne LCD (Samsung 17"). Więcej..

  Pracownia informatyki s.403 - po modernizacji w maju 2006r.
  PRACOWNIA INFORMATYKI s.403 - MAJ 2006

 • 2006/2007
 • We wrześniu 2006r. w bibliotece ZS3 uruchomiono Multimedialne Centrum Informacji. W jego skład weszły 4 komputery z WinXP/Office2003 (CPU Celeron 3GHz, RAM 512 MB, HDD 160GB, DVD-RW) oraz laserowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung. Minisieć z dostępem do neostrady 2Mb/s. zbudowana została na 8-portowym switch'u 10/100. Sprzęt został pozyskany przez szkołę z Europejskiego Funduszu Społecznego. Administratorem MCI został uczeń klasy 2Tib Dawid Nowak. W I semestrze roku szkolnego 2006/07 MCI odwiedziło 2082 uczniów.

  Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece ZS3
  MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI - WRZESIEŃ 2006

  W pracowni informatyki 401 została zainstalowana nowa dystrybucja Linuxa oparta na Debianie - Ubuntu 6.06. Na początku nowy system operacyjny wykorzystywany jest do ćwiczeń z grafiki bitmapowej w programie GIMP 2.2 (klasy technik informatyk i zarządzanie informacją). Nowy Linux jest trzecim, obok Windows XP i Red Hat 9, systemem operacyjnym zainstalowanym w pracowni 401. Należy tutaj wspomnieć o jeszcze jednym, czwartym systemie, jakim jest NetWare firmy Novell, pracujący jako serwer. Ponadto, w ramach programu "AUROX dla edukacji" szkoła otrzymała najnowszą dystrybucję Aurox'a w wersji 12.0. Wkrótce w pracowni 401 zainstalowana została kolejna dystrybucja Linux'a - Kubuntu. Kubuntu jest środowiskiem KDE dla Ubuntu posiadającym jedynie środowisko GNOME.

  Od grudnia 2006r. wszystkie pracownie znajdujące się na II piętrze naszej szkoły podłączone zostały do neostrady 6Mb/sek. (wysyłanie 512kb/sek.). Parametry dotychczasowej neostrady (odpowiednio 2Mb/sek. i 256kb/sek.) okazały się już niewystarczające, a to za sprawą rozbudowy bazy informatycznej szkoły. Do nowego szybszego łącza zostały podłączone pracownie informatyki 401, 402 i 403, sala 404 (planowana pracownia informatyki nr V), sala 405 (planowana serwerownia szkoły) i sala 407 (planowana pracownia teleinformatyki, obecnie pracownia urządzeń elektronicznych). Wkrótce prędkość drugiej neostrady została zwiększona również do 6Mb/s. Drugie łącze obsługuje pracownię informatyczną 215, multimedialne centrum informacji w bibliotece oraz pomieszczenia dyrekcji i administracji szkoły.

  Szkoła kupuje oprogramowanie CAM-Edukacja do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Pakiet edukacyjny umożliwia nauczanie technik CAD/CAM i CNC w oparciu o popularny program EdgeCAM 8.5 w wersji niczym nie odbiegającej od stosowanych w przemyśle. Oprogramiowanie będzie wykorzystywane w klasach technik mechatronik. Zobacz relację z seminarium mechatronicznego w ZS3..

  Prezentacja oprogramowania CAM-Edukacja - III.2006
  PREZENTACJA ZESTAWU CAM-EDUKACJA

  W styczniu 2007r. w serwisie yoyo.pl umieszczono pierwszą próbkę niemieckiej wersji strony www naszej szkoły - www.zs3-ger.yoyo.pl.

  Wersja niemiecka strony www ZS3
  Tłumaczenie: mgr Aneta Sadrak
  Aktualizacja: Paweł Skiba
  Klasa: 1Tia (technik informatyk)
  Rok powstania projektu: 2007
  Język: HTML, CSS, JavaScript

  28 lutego 2007r. w naszej szkole miał miejsce kolejny, piąty już, Turniej Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów. W konkursie wzięła udział rekordowa liczba 44 uczniów. Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. - fundator pucharu dla laureatów I miejsca. Turniej wygrała drużyna z gimnazjum w Tarłowie. Relacja z V TWI tutaj..

  Turniej wygrała drużyna z gimnazjum w Tarłowie
  LAUREACI I MIEJSCA V TWI - LUTY 2007

  Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim przystąpił do realizacji projektu pt. "eTwinning Novelists" wspólnie z 2-nd Technical Secondary School of N. Smyrni, Ateny, Grecja. Koordynatorami projektu są: Julita Pastuszko i Dariusz Granat - ze strony polskiej, Vassiliki Niarrou - ze strony greckiej. Celem akcji eTwinning jest łączenie i współpraca bliźniaczych szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jednym z elementów projektu było wykonanie strony internetowej. Jej autorami byli uczniowie klas 1 Tib, 1 Tic (technik informatyk) oraz 1 Zk (zarządzanie informacją). Więcej..

  e-Twinning

  Marzec 2007 - pierwszy komputerowy plan lekcji ZS3 wygenerowany w HTML'u w programie ASTAR.

  Pierwszy tygodniowy plan lekcji w HTML'u


  27 marca 2007r. miał miejsce konkurs informatyczny dla gimnazjalistów "Papież Polak Jan Paweł II". Honorowy patronat nad turniejem objął Prezydent Ostrowca Św. p. Jarosław Wilczyński. Zobacz relację z konkursu..

  Jedna z wyróżnionych prac w turnieju
  JEDNA Z WYRÓŻNIONYCH PRAC W TURNIEJU


  12 kwietnia 2007r. w naszej szkole odbył się finał IV Sesji Popularnonaukowej "Technologie informatyczne we współczesnym świecie". II i III miejsce zajęli nasi uczniowie:
  II miejsce zajął Konrad Kostępski (klasa 3Zi), który zaprezentował możliwości nowoczesnej technologii CMS w zakresie projektowania stron www. Uczeń samodzielnie napisał wiele skryptów PHP, które wykorzystał w swojej pracy. Promotorem pracy był mgr inż. Witold Rogowski.
  III miejsce zajął Krzysztof Moskalik (klasa 1Zi), który samodzielnie napisał program komputerowy - edytor tekstu. Program został napisany w obiektowym języku Delphi 7 i posiada wiele zaawansowanych i ciekawych funkcji m. in. kopiowanie FTP czy też kolorowanie składni danego języka. Dzięki temu edytor może być z powodzeniem wykorzystywany przez webmaster'ów i programistów. Promotorem pracy był mgr inż. Dariusz Granat. Zobacz więcej..

  Konrad Kostępski (klasa III Zi) z ZS3 zajął II miejsce III miejsce zajął reprezentant klasy 1Zi - Krzysztof Moskalik

  W kwietniu 2007r. absolwent naszej szkoły Sebastian Religa (klasa systemy i sieci komputerowe, matura 2004) przeprowadził prezentację dotyczącą możliwości języka PHP umożliwiąjącego projektowanie dynamicznych stron www w architekturze klient-serwer. W pokazie wzięli udział uczniowie z pięciu klas technik informatyk. Program prezentacji obejmował: składnię języka PHP, typy danych, instrukcje języka, obsługę sesji i cookies oraz obsługę baz danych MySQL w języku SQL. Zobacz prace graficzne Sebastiana..

  W roku 2007 nauczyciel informatyki p. Marek Gawlik prowadził bezpłatnie kółko informatyczne. Na zajęciach uczniowie klas 2Tia i 2Tib (technik informatyk) poznawali zagadnienia dotyczące programowania strukturalnego w języku Turbo Pascal.

  W maju 2007r. dokonano gruntownej modernizacji trzech sal lekcyjnych: pracowni przedsiębiorczości s.404 i 405 oraz pracowni j. angielskiego s.410. W wymienionych salach zostały utworzone nowoczesne pracownie informatyczne oparte na systemach Windows XP. Każda pracownia wyposażona została w oddzielny serwer z systemem SBS Windows 2003 Server (edycja 2007), stacje robocze NTT OPTIedu, skaner, drukarkę laserową, videoprojektor oraz laptop. W sumie szkoła zyskała 40 nowoczesnych stanowisk komputerowych dla uczniów. Każda stacja robocza posiada dyski serial ATA i nagrywarki DVD, a niektóre komputery - karty FireWire. Ciekawostką jest, że laptopy wyposażono w system operacyjny Windows Vista PL. Szkoła we własnym zakresie wykonała sieć elektryczną, a firma komputerowa wykonała sieć ethernet. Więcej..

  Pracownia informatyki s.404/405
  PRACOWNIA INFORMATYKI s.404/405 - WRZESIEŃ 2007

  Pracownia informatyki s.410
  PRACOWNIA INFORMATYKI s.410 - WRZESIEŃ 2007

 • 2007/2008
 • W związku z uruchomieniem w maju 2007r. w naszej szkole dwóch kolejnych pracowni informatycznych ilość pamięci RAM w szkolnych pecetach wzrosła do 98GB, a dostępna przestrzeń dyskowa przekroczyła już liczbę 8540GB (czyli 8.5TB!).

  We wrześniu 2007r. w naszej szkole pracę rozpoczęła p. Agnieszka Snarska - informatyk specjalizujący się w językach programowania, autorka wielu ciekawych publikacji z tej dziedziny.

  Wydawnictwo MIKOM Warszawa 2004 Wydawnictwo EDITION2000 Kraków 2002 Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007

  28.11.07r. odbyła się w naszej szkole druga edycja "Turnieju Skoków Narciarskich" prowadzonych w oparciu o grę Deluxe Ski Jump 2.1. W turnieju wzięło udział 7 drużyn - każda z nich składała się z 4 zawodników. Po raz drugi zwyciężyła drużyna z klasy 2Tia - gratulujemy!! Zwycięska drużyna otrzymała upominki, dyplomy oraz pamiątkowy puchar ufundowany przez organizatorów. Turniej został zorganizowany w pracowni informatyki 215k przez p.Jacka Grygiela.
  Wyniki turnieju:
  1. miejsce - kl.2Tia: Siwiec Krzysztof, Kowalczyk Marek, Zybała Łukasz i Ciuryło Michał - 5732,2pkt.
  2. miejsce - kl.1Tm: Piasecki Wojciech, Religa Kamil, Tomaszewski Łukasz i Walczak Kamil - 5564,1pkt.
  3. miejsce - kl.1Tib: Radosz Kamil, Janik Piotr, Zemsta Paweł i Krawętkowski Michał - 5368,3pkt.

  28 lutego 2008r. odbyła się szósta edycja Turnieju Wiedzy Informatycznej. Uczniowie mieli do rozwiązania test z informatyki (20 pytań) oraz zadania z Word'a i Excel'a (MS Office XP/2003). Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody - myszki komputerowe, pamięci USB, encyklopedie multimedialne PWN oraz drobne upominki. Nagrody ufundował dyrektor ZS3 p. Czesław Golis. Zwycięska drużyna otrzymała puchar ufundowany przez dyrektora szkoły. Więcej..

  Laureaci VI Turnieju Wiedzy Informatycznej

  3 kwietnia 2008r. w pracowni informatyki s.401 rozegrano finał II edycji konkursu "Papież Polak Jan Paweł II". Uczniowie gimnazjum zaprezentowali wykonane przez siebie strony internetowe w jednej z dwóch kategorii: "Pielgrzym Miłości" lub "Biały Pielgrzym". Wśród technik wykonania prac konkursowych dominowały języki HTML/CSS lub PHP+MySQL oraz program graficzny Adobe Photoshop. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Ostrowca Św. p. Jarosław Wilczyński. Zobacz więcej..

  W roku szkolnym 2007/08 wznowiło działalność kółko informatyczne. Na zajęcia, prowadzone w pracowni informatyki s.402, uczęszczali uczniowie klas I. Tematyka kółka obejmowała algorytmikę i język programowania Pascal. Zajęcia prowadziła bezpłatnie p. Agnieszka Snarska.

  W kwietniu 2008r. strona internetowa szkoły liczyła 208 plików htm, podczas gdy 8 lat wcześniej - w roku 2000 - tylko 17.

  Szkoła kupuje program do montażu filmów video i dźwięku - Ulead Video Studio 11 Plus PL firmy Corel. Aplikacja będzie używana w klasach drugich technikum informatycznego na przedmiocie multimedia i grafika komputerowa.

  W kwietniu 2008r. klasy III technikum informatycznego po raz pierwszy wyjechały na praktyki zawodowe (program Leonardo da Vinci) do Hiszpanii, Niemiec i Włoch.


  Praktyki we Włoszech  Praktyki w Hiszpanii  Praktyki w Niemczech


 • 2008/2009
 • We wrześniu uruchomiona została kolejna, siódma już, pracownia informatyki. Była to pierwsza pracownia oparta na systemie Microsoft Windows Vista Business PL. 19 komputerów z serwerem Microsoft Windows Server 2003 zostało umieszczonych w świeżo wyremontowanej sali 407, gdzie mieściła się dotychczas pracownia urządzeń elektronicznych. Więcej..

  W listopadzie 2008r. w naszej szkole został zainstalowany i uruchomiony system monitoringu wizyjnego. Zakup i montaż zestawów urządzeń do monitoringu składających się z rejestratorów, kamer zewnętrznych i wewnętrznych, kolorowych monitorów oraz urządzeń zasilających sfinansowany został ze środków własnych powiatu oraz dotacji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

  Jesienią 2008r. pierwsza sieć bezprzewodowa wi-fi połączyła laptopy z pracowni informatyki s.401, s.403 i s.404. Bezprzewodowy router wi-fi został skonfigurowany w pracowni informatyki s.403 przez p. Witolda Rogowskiego. Pracownia informatyki s.401 wzbogaciła się o nowy laptop ASUS F5SL. Wkrótce szkoła otrzymała sprzęt multimedialny: rzutnik, notebook'a oraz urządzenie wielofunkcyjne HP (drukarka, skaner, fax, ksero), a to za sprawą kursów informatycznych przygotowujących do egzaminu ECDL..

  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

  W grudniu na wyposażeniu pracowni informatyki s.402 znalazło się 12 nowych komputerów PC, wyposażonych m.in. w czytniki kart pamięci. Specyfikacja komputerów: Intel Pentium Dual-Core E5200 2,50GHz, RAM DDR2 2x1GB 800MHz, HDD SATA2 250GB.

  Pracownia informatyki - sala 402 - III.2009r.

  W klasach III i IV technik informatyk wprowadzono nowe języki programowania i technologie informatyczne: C++, C++Builder, JavaScript, JBuilder, ActionScript, Flash+PHP.

  Zespół Szkół nr 3 został ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach technik informatyk (pracownie s.401 i s.404) oraz technik teleinformatyk (pracownia s.403). Dzięki temu nasi uczniowie będą mogli zdawać część praktyczną egzaminu zawodowego w naszej szkole. Możliwość taką mają już uczniowie klas technik elektronik i technik mechatronik, gdyż szkoła jest także ośrodkiem egzaminowania w tych zawodach.

  18 marca 2009r. w ZS3 odbyło się na seminarium zatytułowane "Pomoce dydaktyczne w nauczaniu mechatroniki", które prowadzili przedstawiciele firmy FESTO.  W programie seminarium zapoznano uczestników z możliwościami wykorzystania specjalistycznego oprogramowania i komputerów w zawodzie technik mechatronik. Więcej..

  W marcu powstała strona www projektu e-Twinning 2009..

  Strona www projektu e-Twinning 2009

  Stronę w programie Adobe Flash CS3/CS4 wykonali uczniowie klasy 2Tia: Sebastian Zugaj, Grzegorz Wziątek, Rafał Stępień, Paweł Szmytke i Emil Szczych.

  2 kwietnia 2009r. miała miejsce 3 edycja konkursu, którego celem było przygotowanie prezentacji multimedialnej o Papieżu Janie Pawle II. Więcej..

  Laureaci konkursu z 2009r.Uczestnicy konkursu z 2009r.

  W maju 2009r. czterech maturzystów z klas technik informatyk przystąpiło do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym (przedmiot dodatkowy). W roku 2009 przedmiot ten został dopuszczony także jako obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Do tej pory maturę z informatyki można było zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy.

  W czerwcu 2009r. uczniowie klas technik informatyk i technik teleinformatyk po raz pierwszy w historii szkoły zdawali egzamin zawodowy. Na 33 zdających dyplom technika informatyka otrzymało 30 uczniów (zdawalność 90,9%). Część praktyczną uczniowie zdawali na komputerach z systemem Windows XP Pro PL. W przypadku klasy technik teleinformatyk dodatkowo wymagany był serwer SBS Windows 2000/2003. Od roku 2010 egzamin będzie można zdawać na komputerach z systemem Windows Vista oraz Linux Ubuntu.

 • 2009/2010
 • "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) szansą na lepszy start zawodowy uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowieckiego" - pod takim hasłem w naszym technikum odbywały się zajęcia dodatkowe z informatyki, których celem było uzyskanie certyfikatu ECDL. Czas trwania projektu: od 1 lutego 2009 roku do 31 stycznia 2010 roku. Projekt został przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11.02.2010r. w auli ZS3 miało miejsce podsumowanie i wręczenie certyfikatów ECDL..


  Europejski Certyfikat
  Umiejętności Komputer.

  Podsumowanie szkoleń
  informatycznych ECDL

  W styczniu 2010r. pracownia informatyki s.401 została wyposażona w nowe monitory LCD LG Flatron 17", a do pracowni informatyki s.215 zakupiono używane komputery Pentium 4 z płaskimi monitorami LCD. Jednoczesnie rozpoczęto prace nad przystosowaniem pracowni mechaniki s.119 na potrzeby przyszłej pracowni informatyki dla mechatroników. Jest to ósma już pracownia informatyczna w naszej szkole.

  Pracownia informatyki - sala 401 - 2010r. Pracownia informatyki - sala 215 - 2010r.
  PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 401 PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 215

  W lutym 2010r. pracownia sieci teleinformatycznych w naszej szkole została doposażona w nowy specjalistyczny sprzęt, niezbędny do prowadzenia ćwiczeń z przedmiotów teleinformatycznych. Sprzęt WLAN firmy TP-LINK, przeznaczony do wyposażenia stanowiska laboratoryjnego służącego do badania, konfigurowania i administrowania sieci WLAN 2,4 GHz, został przekazany przez firmę DIPOL - Oddział Sandomierz. W wyniku rozmów i negocjacji prowadzonych przez wicedyrektora ZS3 - p.Piotra Leśniewskiego i nauczyciela przedmiotów teleinformatycznych - p.Marcina Królikowskiego z przedstawicielem firmy DIPOL - p.Piotrem Głowackim, szkoła otrzymała:

  • punkt dostępowy dla sieci WLAN z wbudowanym routerem (TP-Link TL-WR543G),
  • trzy bezprzewodowe karty sieciowe (TP-Link TL-WN651G),
  • punkt dostępowy dla sieci WLAN (TP-Link TL-WA601G).
  Składamy serdeczne podziękowania dla firmy DIPOL za okazaną pomoc i wsparcie. Tego typu bezinteresowne działania powinny spotykać się z najwyższym szacunkiem i uznaniem. Na uwagę i naszą wdzięczność zasługuje fakt, że firma DIPOL zadeklarowała chęć dalszej współpracy z ZS3 i pomocy w systematycznym doposażaniu specjalistycznej pracowni teleinformatycznej. Hiperłącze do strony www firmy DIPOL: http://www.dipol.com.pl

  W lutym 2010r. w naszej szkole uruchomiono nowoczesną pracownię multimedialną do nauki języków obcych (w dawnej klasopracowni fizyki s.306). Pracownia posiada m.in., pierwszą w szkole, tablicę multimedialną IQ BOARD. Laboratorium językowe, dostarczone przez firmę MENTOR, jest jedną z nagród ufundowanych dla naszej szkoły w wyniku otrzymania przez p.Radosława Moskala tytułu Nauczyciela Roku 2009.. Ponadto ZS3 otrzymał od Ministerstwa Edukacji certyfikat "SZKOŁA NA MEDAL".. Wkrótce tablica z odpowiednią informacją zostanie umieszczona przez wejściem do szkoły.
  Nowa pracownia wyposażona jest w 16 stanowisk ze słuchawkami i z mikrofonami oraz komputer PC nauczyciela umożliwiający sterowanie całą pracownią. Wartość otrzymanego wyposażenia to około 40 tys. zł.

  Pracownia multimedialna do nauki języków obcych Pracownia multimedialna do nauki języków obcych
  MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA OD FIRMY MENTOR

  Uczniowie klasy 3Tia Rafał Stępień, Paweł Szmytke i Sebastian Zugaj wykonali pod opieką p.Dariusza Granata stronę www Internetowego Klubu Europejskiego IKE. Na stronie umieszczone zostały materiały pomocne przy nauce do matury z języka polskiego i języków obcych. Podczas projektu strony uczniowie współpracowali z p.Beatą Jankowską oraz innymi nauczycielami języków obcych. Strona, wykonana w programie Adobe Flash CS3, posiada kilka wersji językowych: polską, rosyjską, niemiecką, włoską i hiszpańską. Strona IKE jest umieszczona na darmowym serwerze pod adresem: http://www.ikezs3.blo.pl

  Strona www Internetowego Klubu Europejskiego

  22 kwietnia 2010r. w naszej szkole miał miejsce finał konkursu papieskiego, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Ostrowca Św. p.  Jarosław Wilczyński. Zwyciężyło Publiczne Gimnazjum w Szewnie..

  Laureat I miejsca Laureaci II miejsca

  Szkolne świadectwa są drukowane na laserowej kolorowej drukarce dwustronnej formatu A3 firmy Ricoh, z użyciem programu Świadectwa Optivum.

  Coraz lepsza jest zdawalność egzaminu zawodowego w naszym technikum. W roku 2010 w niektórych klasach oscylowała w granicach 90%, a w klasie 4 Tt (technik teleinformatyk) wyniosła 100%.

  « Komputeryzacja 2000-2005      Komputeryzacja 2010-2015 »

   
  ^ Do góry ^