Dzisiaj jest .
 
» Zajęcia pozalekcyjne


 

Zajęcia ogólnokształcące


Koło artystyczne - opiekun mgr Katarzyna Pastuszka.

Koło skupia uczniów dążących do kontaktu z żywą sztuką. Uczniowie w ramach pracy koła przygotowują spektakle, happeningi, wieczory poetyckie, akcje, organizują i prowadzą imprezy szkolne. Więcej..

Koło języka niemieckiego - opiekun mgr Katarzyna Pastuszka.

Koło ma charakter lingwistyczno - krajoznawczy. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów ZS nr 3 w Ostrowcu Św., którzy chcą dodatkowo rozwijać znajomość języka niemieckiego oraz wiedzę na temat państw niemieckojęzycznych, ich historii oraz kultury. Więcej..

Projekt FENIKS - opiekun mgr Dorota Moskal.

Feniks to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach. Zajęcia służą rozbudzaniu i pogłębianiu zainteresowań zjawiskami otaczającego świata - czyli "odkrywaniu" fizyki:

  • rozwijaniu kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów poprzez prezentowanie zjawisk fizycznych w oparciu o doświadczenia wykonywane przez uczniów i nauczycieli (1.X.2008 - 31.V. 2012)
  • zajęcia na uczelniach - wykłady, pokazy, warsztaty, samodzielne doświadczenia
  • zajęcia pozalekcyjne
  • wizyty pracowników uczelni w szkołach.
Opis dokonań uczniów:

Udział w semestralnych konkursach projektów naukowych z fizyki (wyróżnienia wykonanych prac w konkursie na szczeblu wojewódzkim - prace ocenia komisja konkursowa złożona z pracowników UJK w Kielcach) oraz w Internetowej Lidze Fizycznej na portalu edukacyjnym Feniks.
Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.

Koło informatyczne - opiekun mgr Agnieszka Snarska.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła zajmują się programowaniem strukturalnym i obiektowym. Zakres koła obejmuje: języki programowania Pascal, C++, C++Builder, Delphi, Java oraz algorytmikę.

Koło Turystyczno - Krajoznawcze - opiekun mgr Jacek Grygiel.

Od kilkunastu lat w naszej szkole działa Koło Turystyczno - Krajoznawcze organizujące rajdy, wycieczki i ogniska. Do czerwca 2014 r. opiekunem koła była p. Mariola Jabłońska.

Wspólne ognisko podczas rajdu
WSPÓLNE OGNISKO PODCZAS RAJDU

Klub Debat Szkolnych - opiekun mgr Jolanta Grochulska.

Od kilku lat w naszej szkole działa Klub Debat Szkolnych, posiadający, mimo krótkiego okresu działalności, wiele sukcesów także na szczeblu centralnym. Członkowie klubu spotykają się dwa razy w miesiącu, by debatować m.in. o drodze Polski do UE, o samym przystąpieniu Polski do UE i o korzyściach płynących z naszego przystąpienia. W IX Ogólnopolskim Konkursie Debat Szkolnych, który odbył się 26-28.04.2003 roku w Jachrance k.Warszawy brał udział także nasz klub.

Klasopracownia języka polskiego - praca w grupach
KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO

Szkolny Klub Europejski - opiekun mgr Małgorzata Wawrzkiewicz

Szkolny Klub Europejski w naszej szkole jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Zajmuje się on jak sama nazwa wskazuje upowszechnianiem wiedzy o Europie. Uczy naszych uczniów aktywności tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów. Opiekę nad klubem sprawuje prof. Małgorzata Wawrzkiewicz.

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego
CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

Kółko matematyczne - opiekun mgr Janusz Zieliński.

W ramach kółka matematycznego uczniowie THM i LT biorą udział w:

  • Olimpiadzie Matematycznej
  • Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych klas I i II,
  • Międzyszkolnej Sesji Kół Matematycznych,
  • Wojewódzkich Warsztatach Matematycznych,
  • Międzynarodowym Turnieju Gier Logicznych i Matematycznych,
  • Wewnątrzszkolnym Turnieju Matematycznym.
Wiosenne Warsztaty Matematyczne
WIOSENNE WARSZTATY MATEMATYCZNE W ZS3

Ponadto zespół matematyków oraz uczniów ZS Nr 3 organizuje dla uczniów klas III gimnazjum Ostrowca Św. Wiosenne Warsztaty Matematyczne połączone z drużynowym turniejem matematycznym. Warsztaty organizowane są corocznie począwszy od 1999 roku.
Zobacz osiągnięcia matematyczne uczniów ZS Nr 3.

Szkolny Klub PCK - opiekun mgr Anna Rogowska

Szkolny Klub PCK działający w naszej szkole od lat organizuje akcje honorowego oddawania krwi, w których chętnie bierze udział młodzież nie tylko ZS Nr 3, ale także innych ostrowieckich szkół średnich. Zobacz Akcję Honorowego Krwiodawstwa 2005.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w auli ZS3
AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Klub Języka Niemieckiego - opiekun mgr Aneta Sadrak

Strona www Klubu Języka Niemieckiego działającego w ZS3


Szkolny radiowęzeł

Szkolny radiowęzeł
SZKOLNY RADIOWĘZEŁ


 
^ Do góry ^