Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2011


 

"Nasza mała Ojczyzna"
10 czerwca 2011r. - aula ZS3 - finał konkursu
I Powiatowy Konkurs Informatyczny


  Patronat oraz sponsorzy

Patronat nad I Powiatowym Konkursem Informatycznym "Nasza mała Ojczyzna" zorganizowanym w Zespole Szkół Nr 3 objęli dr Zdzisław Kałamaga Starosta Ostrowiecki oraz p. Jarosław Wilczyński Prezydent Miasta. Konkurs wsparli ponadto:

 • Poseł na Sejm RP p. Zbigniew Pacelt,
 • p. Włodzimierz Szczałuba Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowieckiego,
 • p. Jarosław Kuba dyrektor generalny Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg", Radny Powiatu Ostrowieckiego,
 • p. Maria Adamczyk Prezes Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim i Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
 • p. Agnieszka Budek Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych oraz
 • Księgarnia "ODEON" s.c. Z. Bieniek i W. Bieniek a także
 • Hurtownia Sprzętu Komputerowego "Zikomp" A. i R. Ziębora.

  Warsztaty z doradcą zawodowym

W sobotę 28 maja 2011r. w szkole odbyły się dla uczestników konkursu warsztaty z doradcą zawodowym, których celem było przygotowanie młodzieży do prezentacji prac konkursowych. Warsztaty poprowadziła p. Katarzyna Cukierska, a uczestniczyło w nich 17 osób z IV LO w Ostrowcu Św., ZS 3 w Ostrowcu Św., PG 5 w Ostrowcu Św., PG w Szewnie, PG w Ćmielowie oraz Świetlicy Środowiskowej "Przystań" w Chocimowie wraz z opiekunami prac.  Prezentacje prac

W sobotę 4 czerwca 2011r. został przeprowadzony w naszej szkole kolejny etap I Powiatowego Konkursu Informatycznego "Nasza mała Ojczyzna". Od godziny 9.00 uczestnicy - uczniowie gimnazjów i szkół średnich naszego powiatu - przedstawiali wykonane przez siebie prezentacje multimedialne, strony WWW oraz filmy. Traktowały one o znanych osobach, które swoją działalnością wywarły wpływ na życie gospodarcze, kulturalne i polityczne naszej małej Ojczyzny. Prezentacje oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

 • p. Włodzimierz Szczałuba - przewodniczący komisji, przedstawiciel Rady Powiatu, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
 • p. Maciej Kuszewski - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • p. Justyna Winiarska - przedstawiciel Wydziału Edukacji Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • p. Jacek Grygiel - nauczyciel informatyki, przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zespół Szkół nr 3 reprezentowali uczniowie kl. 2 Tib z następującymi prezentacjami: Monika Dzioba i Iwona Sternik - "Jan Piwnik "Ponury" - bohater stąd". Mirosław Janiszewski i Michał Kwiatkowski - "Ignacy August Boerner - zapomniany bohater dni listopadowych 1918r." i Marcin Miszczak - "Antoni Heda pseudonim Szary" wykonanymi pod kierunkiem nauczycieli p. Alicji Szwugier-Żaczek oraz p. Rafała Gierasa.
Regulamin przypomniał p. Dariusz Granat - organizator i pomysłodawca konkursu, porządek prezentacji przedstawił p. Włodzimierz Szczałuba - przewodniczący Komisji Konkursowej.


  Prace konkursowe

Uczestnicy konkursu nie tylko musieli wykazać się umiejętnościami informatycznymi, ale też pomysłowością w prezentowaniu prac. Komisja konkursowa i zgromadzona publiczność mogła podziwiać stroje z epoki, rekwizyty z czasów wojennych, ręcznie malowane plakaty własnoręcznie wykonane filmy i zdjęcia. W konkursowe szranki stanęły:

Świetlica Środowiskowa "Przystań" w Chocimowie Gmina Kunów
"Marian Ośniałowski i jego majątek"
Natalia Borkowska, Maciej Zając
Opiekun: p. Agnieszka Budek
Gimnazjum w Ćmielowie
"Zasłużeni ludzie dla Ćmielowa"
Jolanta Bryła, Anna Kowalska
Opiekun: p. Dariusz Urbański
Publiczne Gimnazjum w Szewnie
"Nasza Mała Ojczyzna - Słynni i zasłużeni ludzie z powiatu ostrowieckiego"
Bartłomiej Bidziński, Michał Cioch
Opiekun: p. Eulalia Jedlikowska
ZSP nr 1 - PG nr 5 w Ostrowcu Św.
"Nasza ostrowiecka piosenkarka - Mira Kubasińska"
Bartosz Łatkowski, Łukasz Sarna
Opiekun: p. Anna Dymanowska
ZSP nr 1- PG nr 5 w Ostrowcu Św.
"Nasz ostrowiecki kompozytor - Tomasz Opałka"
Daria Charembska, Przemysław Sobczyk
Opiekun: p. Anna Dymanowska
IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim
"Witold Gombrowicz - życie i twórczość"
Magdalena Langa, Sebastian Przysiwek
Opiekun: p. Grzegorz Ciździel
Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
"Jan Piwnik "Ponury" - bohater stąd"
Monika Dzioba, Iwona Sternik
Opiekun: p. Rafał Gieras
Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
"Antoni Heda pseudonim "Szary""
Marcin Miszczak
Opiekun: p. Alicja Szwugier-Żaczek
Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
"Ignacy Boerner - zapomniany bohater dni listopadowych 1918"
Mirosław Janiszewski, Michał Kwiatkowski
Opiekunowie: p. Alicja Szwugier-Żaczek, p. Rafał Gieras


  Finał konkursu

W piątek 10 czerwca 2011r. w auli Zespołu Szkół nr 3 odbył się finał konkursu. Punktualnie o 10.00 dyrektor szkoły p. Czesław Golis powitał przybyłych gości. Aulę ZS3 swą obecnością zaszczycili:

 • dr Zdzisław Kałamaga - Starosta Ostrowiecki
 • p. Sławomir Radlak - Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego
 • p. Paweł Celebański - dyrektor Biura Poselskiego Posła Zbigniewa Pacelta
 • p. Paweł Górniak - Wiceprezydent Miasta
 • p. Maciej Kuszewski - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • p. Janusz Kowalski - zastępca kierownika Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej, przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej
 • p. Zbigniew Tyczyński - regionalista, dziennikarz, na co dzień nauczyciel IV LO
 • p. Agnieszka Budek - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych
 • p. Katarzyna Cukierska - Prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
 • p. Justyna Winiarska - przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Finał I Powiatowego Konkursu Informatycznego "Nasza mała Ojczyzna" poprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 p. Dariusz Granat i p. Radosław Moskal. Pomysłodawca i główny organizator p. Dariusz Granat krótko przedstawił genezę i założenia konkursu. Pomysł na I Powiatowy Konkurs Informatyczny "Nasza mała Ojczyzna" pojawił się zimą tego roku w rozmowie z p. Włodzimierzem Szczałubą Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowieckiego. Nasze okolice pełne są skarbów kultury, pięknych i ciekawych zakątków, tu żyli i tworzyli ludzie którzy swym działaniem odcisnęli piętno na naszej historii i kulturze. Mamy też utalentowaną, ciekawą świata młodzież, która chce rozwijać swe umiejętności informatyczne. Tegoroczna edycja konkursu jest poświęcona postaciom historycznym żyjącym lub tworzącym na terenach dzisiejszego Powiatu Ostrowieckiego. Udział w konkursie polegał na wykonaniu przez siebie prezentacji multimedialnej, strony WWW lub filmu i zaprezentowaniu jej w ciekawy sposób.

Dzięki pomocy p. Macieja Kuszewskiego - naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz p. Pawła Górniaka Wiceprezydenta Miasta informacja o konkursie dotarła do szkół i świetlic. Nie byłoby możliwe przeprowadzenie tej imprezy bez zaangażowania młodzieży oraz osób, które wsparły tę inicjatywę. Podziękowania za codzienną pracę kieruje do p. Katarzyny Cukierskiej, p. Agnieszki Budek, p. Aliny Pastuszka, dyrektora Czesława Golisa, p. Radosława i Doroty Moskal, p. Alicji Szwugier-Żaczek, p. Jacka Grygiela, p. Rafała Gierasa, opiekunów p. Anny Dymanowskiej, p. Eulalii Jedlikowskiej, p. Dariusza Urbańskiego, p. Grzegorza Ciździela. Finał konkursu urozmaicił gościnny występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sarnówku pod opieką p. Aliny Pastuszka.

  Wyniki konkursu
Końcową klasyfikację przedstawiła p. Justyna Winiarska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego:
 • I miejsce uzyskała praca "Jan Piwnik "Ponury" - bohater stąd" autorzy Monika Dzioba, Iwona Sternik, opiekun: p. Rafał Gieras - Zespół Szkół nr 3
 • II miejsce - "Partyzant naszych rejonów - Jan Piwnik" autor Paweł Siwoń, opiekun: p. Anna Dymanowska - PG nr 5 w Ostrowcu Św
 • III miejsce zajęły dwie prace: "Nasza ostrowiecka piosenkarka - Mira Kubasińska" autorzy Bartosz Łatkowski, Łukasz Sarna, opiekun: p. Anna Dymanowska - PG nr 5 oraz
  "Witold Gombrowicz - życie i twórczość" autorzy: Magdalena Langa, Sebastian Przysiwek, opiekun: p. Grzegorz Ciździel - IV LO w Ostrowcu Św.
 • Specjalne wyróżnienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowieckiego p. Włodzimierza Szczałuby uzyskała praca "Nasza Mała Ojczyzna - słynni i zasłużeni ludzie z powiatu ostrowieckiego" autorzy: Bartłomiej Bidziński, Michał Cioch, opiekun: p. Eulalia Jedlikowska - Publiczne Gimnazjum w Szewnie.

Klasyfikacja wszystkich zgłoszonych prac jest następująca:

Lp.Praca konkursowaInstytucja zgłaszającaOsiągnięte miejsce
1"Jan Piwnik "Ponury"- bohater stąd"
Monika Dzioba, Iwona Sternik
Opiekun: Rafał Gieras
ZS 3 w Ostrowcu Św. I miejsce
2"Partyzant naszych rejonów - Jan Piwnik"
Paweł Siwoń
Opiekun: Anna Dymanowska
ZSP nr 1 - PG nr 5 w Ostrowcu Św. II miejsce
3"Nasza ostrowiecka piosenkarka - Mira Kubasińska"
Bartosz Łatkowski, Łukasz Sarna
Opiekun: Anna Dymanowska
ZSP nr 1 - PG nr 5 w Ostrowcu Św. III miejsce
4"Witold Gombrowicz - życie i twórczość"
Magdalena Langa, Sebastian Przysiwek
Opiekun: Grzegorz Ciździel
IV LO w Ostrowcu Św. III miejsce
5"Nasza Mała Ojczyzna - słynni i zasłużeni ludzie z powiatu ostrowieckiego"
Bartłomiej Bidziński, Michał Cioch
Opiekun: Eulalia Jedlikowska
Publiczne Gimnazjum w Szewnie wyróżnienie
Przewodniczącego
Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu
Rady Powiatu
Ostrowieckiego
p. Włodzimierza
Szczałuby
6"Marian Ośniałowski i jego majątek"
Natalia Borkowska, Maciej Zając
Opiekun: Agnieszka Budek
Świetlica Środowiskowa "Przystań" w Chocimowie Gmina Kunów wyróżnienie
7"Zasłużeni ludzie dla Ćmielowa"
Jolanta Bryła, Anna Kowalska
Opiekun: Dariusz Urbański
Gimnazjum w Ćmielowie wyróżnienie
8"Nasz ostrowiecki kompozytor - Tomasz Opałka"
Daria Charembska, Przemysław Sobczyk
Opiekun: Anna Dymanowska
ZSP nr 1 - PG nr 5 w Ostrowcu Św. wyróżnienie
9"Antoni Heda pseudonim "Szary""
Marcin Miszczak
Opiekun: Alicja Szwugier-Żaczek
ZS 3 w Ostrowcu Św. wyróżnienie
10"Ignacy Boerner - zapomniany bohater dni listopadowych 1918"
Mirosław Janiszewski, Michał Kwiatkowski
Opiekun:Alicja Szwugier-Żaczek, Rafał Gieras
ZS 3 w Ostrowcu Św. wyróżnienie


  Wręczenie nagród

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Starostę Ostrowieckiego dr Zdzisława Kałamagę, dyplomy podpisane przez Starostę oraz Prezydenta Miasta p. Jarosława Wilczyńskiego i nagrody rzeczowe. O wręczenie nagród organizatorzy poprosili Starostę Ostrowieckiego dr Zdzisława Kałamagę, Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego p. Sławomira Radlaka, Wiceprezydenta p. Pawła Górniaka oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 p. Czesława Golisa. Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Po wręczeniu nagród głos zabrali zaproszeni goście. Miłe dla wszystkich uczestników i gospodarzy było wystąpienie Starosty Ostrowieckiego dr Zdzisława Kałamagi. Szczególnym akcentem było wystąpienie p. Janusza Kowalskiego zastępcy kierownika Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej, przedstawiciela Naczelnej Organizacji Technicznej, który na ręce naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim p. Macieja Kuszewskiego oraz dyrektora szkoły p. Czesława Golisa złożył dokumenty przyznające prawo do organizacji krajowego finału Olimpiady Wiedzy Technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to ogromne wyróżnienie dla szkoły i miasta oraz zobowiązanie, któremu na pewno sprostamy jak pokreślił w swoim wystąpieniu naczelnik p. Maciej Kuszewski. Dodać należy, że wielkie starania w celu pozyskania finału olimpiady podjął nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 p. Radosław Moskal - współprowadzący finał konkursu.

Głos zabrali również p. Zbigniew Tyczyński - regionalista, dziennikarz, na co dzień nauczyciel IV LO, który przedstawił ciekawą prezentację na temat postaci związanych z naszym regionem oraz p. Katarzyna Cukierska - Prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych.

Na zakończenie konkursu gimnazjaliści uczestniczyli w pokazach chemiczno-fizycznych prowadzonych pod kierunkiem p. Doroty Moskal. Uczniowie ZS3 Piotr Sala, Tomasz Barański, Adrian Kućma, Michał Kwiatkowski, Marcin Dzioba wykonali szereg doświadczeń i eksperymentów wyjaśniając swoim młodszym kolegom tajniki chemii i fizyki. Konkurs zakończył się skromnym poczęstunkiem i dyskusją.

Organizatorzy dziękują Gimnazjum w Ćmielowie za wypożyczenie plakatów użytych do dekoracji auli. Plakaty otrzymano dzięki uprzejmości i zaangażowaniu p. Dariusza Urbańskiego.

 Pobierz prezentację konkursową.. 
^ Do góry ^