Dzisiaj jest .
 
» "Stara" podstawa programowa


 

Kształcenie zawodowe
w Technikum Nr 3


Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbyły się po raz ostatni w czerwcu 2015 r. Kolejne roczniki technikum zdają już egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (według "nowej" podstawy programowej 2012..)

  technik informatyk 312[01]

 • Technologia informacyjna
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • Oprogramowanie biurowe
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Multimedia i grafika komputerowa
 • Język angielski dla informatyków
 • Specjalizacja - aplikacje internetowe lub grafika komputerowa lub administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi lub systemy zarządzania bazami danych (do wyboru jedna z wyżej wymienionych specjalizacji)
 • Praktyka zawodowa

Zajęcia z przedmiotów informatycznych
PRACOWNIA INFORMATYCZNA ZS3

  technik elektronik 311[07]

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Technologia informacyjna
 • Technologia i materiałoznawstwo elektroniczne
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia elektryczna i elektroniczna
 • Pracownia elektroniki analogowej i cyfrowej
 • Pracownia układów mikroprocesorowych
 • Pracownia urządzeń elektronicznych
 • Układy analogowe
 • Układy cyfrowe
 • Przyrządy pomiarowe
 • Układy mikroprocesorowe
 • Układy automatyki
 • Urządzenia elektroniczne
 • Specjalizacja - systemy i sieci komputerowe lub technologie internetowe i programowanie lub automatyka przemysłowa (do wyboru jedna z wyżej wymienionych specjalizacji)
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
Zajęcia w klasach elektronicznych ZS3
PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

  technik teleinformatyk 312[02]

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Technologia informacyjna
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologia elementów teleinformatycznych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Układy cyfrowe
 • Podstawy teleinformatyki
 • Przetwarzanie i obróbka sygnałów
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Pracownia elektroniczna
 • Pracownia systemów komputerowych
 • Język angielski dla teleinformatyków
 • Pracownia sieci teleinformatycznych
 • Praktyka zawodowa
Zajęcia z przedmiotów teleinformatycznych
PROGRAMOWANIE MIKROPROCESORÓW INTEL

  technik mechatronik 311[50]

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy mechatroniki
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Pracownia urządzeń mechatronicznych
 • Język obcy zawodowy
 • Specjalizacja - programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie lub programowanie sterowników i modułów logicznych PLC (do wyboru jedna z wyżej wymienionych specjalizacji)
 • Praktyka zawodowa
Zajęcia z przedmiotów mechatronicznych
PROGRAMOWALNA OBRABIARKA CNC

  technik logistyk 342[04]

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy logistyki
 • Gospodarka zapasami i magazynem
 • Ekonomika logistyki
 • Transport i spedycja
 • Planowanie logistyczne
 • Systemy logistyczne
 • Gospodarka elektroniczna
 • Laboratorium logistyczno-spedycyjne
 • Laboratorium magazynowe
 • Język angielski dla logistyków
 • Język obcy dla logistyków
 • Praktyka zawodowa
Zajęcia w pracowni automatyki i robotyki
PRACOWNIA AUTOMATYKI I ROBOTYKI

  technik elektryk 311[08]

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Technologia informacyjna
 • Technologie i materiałoznawstwo elektryczne
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia elektryczna i elektroniczna
 • Instalacje elektryczne
 • Maszyny elektryczne
 • Elektroenergetyka
 • Energoelektronika
 • Specjalizacja - maszyny elektryczne lub energoelektronika lub elektroenergetyka lub instalacje elektryczne (do wyboru jedna z wyżej wymienionych specjalizacji)
 • Zajęcia praktyczne
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Praktyka zawodowa

  technik ochrony środowiska 311[24]

 • Technologia informacyjna
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy techniki
 • Biologia i ekologia
 • Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • Gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja
 • Ochrona wód
 • Pracownia badań laboratoryjnych
 • Użytkowanie komputerów
 • Prawo i ekonomika w ochronie środowiska
 • Język angielski zawodowy
 • Praktyka zawodowa


 
^ Do góry ^