Dzisiaj jest .
 
» Kierunki kształcenia w Technikum


 
ZS3 jest liderem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
 
Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 
Patronat naukowy nad klasami informatycznymi ZS3 sprawuje Polskie Towarzystwo Informatyczne
 
 

Kierunki kształcenia w Technikum

"Trzema sposobami uczy szkoła:
przez to, czego uczy, przez to, jak uczy i przez to, jaka jest"


Zespół Szkół Nr 3 jest jedną z najstarszych i największych szkół w Ostrowcu Św. i w okolicy. Od początku istnienia do chwili obecnej szkołę opuściło około 16 tys. absolwentów. Uczą się oni i pracują na terenie całej Polski zajmując znaczące stanowiska i funkcje.

Zapraszamy do nas - zdobędziesz poszukiwany zawód: elektronik, informatyk, logistyk, mechatronik, ekonomista, teleinformatyk
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

Aktualnie podstawą Zespołu Szkół Nr 3 jest Technikum Nr 3. Technikum Nr 3 jest szkołą, w której mogą kontynuować naukę absolwenci szkół gimnazjalnych o różnorodnych zainteresowaniach: technicznych, informatycznych, ekonomicznych i innych. Od pewnego czasu w szkole zaznacza się dominacja informatyczno-logistycznych kierunków kształcenia. Oprócz zdania egzaminu dojrzałości, będącego przepustką na studia, szkoła umożliwia młodzieży zdobycie atrakcyjnego zawodu oraz dyplomu technika określonej specjalności.


Szkoła jest placówką podległą starostwu i kuratorium. Od września 2019 roku dyrektorem szkoły jest mgr Tomasz Łodej.


Szkoła znana jest z wysokiego poziomu kształcenia, w jej murach wychowało się wielu olimpijczyków stopnia centralnego. Technikum dobrze przygotowuje młodzież do studiów wyższych oraz umożliwia zdobycie zawodu poprzez uzyskanie tytułu technika.

Aktualnie kształcimy w zawodach:
Zapraszamy do nas - zdobędziesz poszukiwany zawód: elektronik, informatyk, logistyk, mechatronik, ekonomista, teleinformatyk
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

  technik informatyk
Jako technik informatyk będziesz zajmował się:
    - diagnostyką sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
    - instalacją, konfiguracją i wirtualizacją systemów operacyjnych (Windows, Linux),
    - instalacją i konfiguracją sieci komputerowych (routery, switche, serwery, sieci wi-fi, sieci VLAN),
    - administrowaniem sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell NetWare, Linux, Windows Server),
    - programowaniem strukturalnym i obiektowym (języki Pascal, Delphi, C/C++),
    - projektowaniem stron internetowych (języki HTML/CSS, JavaScript, PHP/MySQL, Joomla!),
    - projektowaniem baz danych (Access, SQL),
    - przetwarzaniem grafiki rastrowej i wektorowej (Corel Draw, Corel PhotoPaint, Photoshop, GIMP),
    - komputerowym montażem filmów video (Corel VideoStudio),
    - projektowaniem animacji komputerowych (Adobe Flash),
    - komputerowym składem tekstu, obsługą aplikacji biurowych (Word, Excel, PowerPoint).

Pracownia informatyki s.401
PRACOWNIA INFORMATYKI

Ponadto w klasach technik informatyk realizowane będą zajęcia z języka angielskiego dla informatyków.

# Możliwości zatrudnienia informatyków: możesz znaleźć pracę w firmie każdej branży mającej własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Możesz też prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych.

Zobacz historię komputeryzacji szkoły.. Więcej informacji o przedmiotach zawodowych..

PRAKTYKI KLAS INFORMATYCZNYCH W BERLINIE - 2006r. - zobacz więcej..

  technik elektronik
W tej klasie zdobędziesz wiedzę z zakresu:
    - diagnostyki sprzętu komputerowego i audiowizualnego,
    - instalacji i konfiguracji sieci komputerowych,
    - programowania mikroprocesorów (na przykładzie mikroprocesorów Intel),
    - projektowania urządzeń elektronicznych oraz układów analogowych i cyfrowych,
    - komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych,
    - uruchamiania i serwisu urządzeń audiowizualnych. Więcej o przedmiotach zawodowych..

Pracownia urządzeń elektronicznych s.215
PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

# Możliwości zatrudnienia elektroników: absolwent tego kierunku może podjąć pracę np. w: elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, przy technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach, instalowaniu nowozakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej.

Zobacz pracownie elektroniczne ZS3..

Malaga 2006Malaga 2006
PRAKTYKI KLAS ELEKTRONICZNYCH W MALADZE (HISZPANIA) - 2006r. - zobacz więcej..

  technik mechatronik
Technik mechatronik to nowoczesny zawód łączący informatykę, elektronikę, automatykę i mechanikę. W tej klasie zdobędziesz wiedzę na temat komputerowego projektowanie detali mechanicznych w programach CAD/CAM - Solid Edge i EdgeCAM oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC sterowanych numetycznie. Będziesz zajmował się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej.

Technik mechatronik
TECHNIK MECHATRONIK

# Możliwości zatrudnienia mechatroników: absolwenci znajdują zatrudnienie jako: operatorzy linii produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu, serwisanci i personel obsługujący, np.: urządzenia medyczne, biurowe, obrabiarki sterowane numerycznie, specjaliści ds. handlu sprzętem mechatronicznym.

Zobacz wyposażenie pracowni mechatronicznych..

PRAKTYKI KLAS MECHATRONICZNYCH W TURYNGII (NIEMCY) - 2006r. - zobacz więcej..

  technik logistyk
Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć, nauczysz się jak sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji.

Pracownia logistyki
PRACOWNIA LOGISTYKI

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego. Ponadto logistycy pracują często jako operatorzy zintegrowanych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie logistyczne.

# Możliwości zatrudnienia logistyków: logistyków poszukują: przemysł, budownictwo, handel i usługi, wojsko i policja oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

PRAKTYKI KLAS LOGISTYCZNYCH W WALENCJI (HISZPANIA) - 2009r. - zobacz więcej..

  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. Jest to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci, ze względu na przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację podnosząc kwalifikacje.

Pracownia odnawialnych źródeł energii
PRACOWNIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

# Możliwości zatrudnienia techników energetyki odnawialnej: Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.
 Więcej informacji..

Wycieczka do ZOO w LipskuNa szczycie Pomnika Bitwy Narodów w Lipsku
PRAKTYKI KLAS ELEKTRONICZNYCH W LIPSKU (NIEMCY) - 2007r. - zobacz więcej..


Nasze technikum dobrze przygotowuje uczniów do studiów wyższych na kierunkach elektronika, informatyka, telekomunikacja, teleinformatyka, automatyka i robotyka, logistyka, mechatronika, elektrotechnika, a także kierunkach pokrewnych.

Ponadto nauka w Technikum nr 3 daje Ci możliwość dobrego przygotowania zawodowego, uzyskania tytułu technika określonej specjalności (ważne przy podejmowaniu pracy) oraz zdobycia wielu dodatkowych certyfikatów (w tym EUROPASS MOBILITY - międzynarodowego certyfikatu umożliwiającego podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej). Ponadto będziesz miał(a) możliwość zapoznania się z najnowszymi programami komputerowymi i językami programowania oraz nauczysz się obsługi specjalistycznych urządzeń i aparatury. A więc wybierz Technikum Nr 3.

W Zespole Szkół Nr 3 wybierzesz język obcy według własnego uznania i stopnia trudności: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język hiszpański. Nauka języków odbywa się w grupach w zależności od stopnia zaawansowania.

Zespół Szkół Nr 3 posiada bogato wyposażone pracownie do ćwiczeń laboratoryjnych:
- 8 pracowni informatycznych - zobacz..
- pracownia systemów mikroprocesorowych - zobacz..
- pracownia urządzeń elektronicznych - zobacz..
- pracownia elektroniki ogólnej - zobacz..
- pracownia automatyki i robotyki - zobacz..
- pracownia metrologii warsztatowej - zobacz..
- inne.

Pracownia automatyki i robotyki
PRACOWNIA AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Pracownie te wyposażone są w nowoczesne urządzenia i przyrządy powszechnie stosowane w przemyśle: oscyloskopy, generatory, multimetry, mikroskopy, zasilacze, sterowniki, przyrządy i urządzenia pomiarowe i inne. Jako jedyna szkoła średnia w Ostrowcu Św. posiadamy lokalną sieć komputerową, która swym zasigiem obejmuje wszystkie sale lekcyjne. Większość zajęć z przedmiotów informatycznych jest prowadzona z wykorzystaniem sieci komputerowej.

Uczniowie oprócz programowych zajęć laboratoryjnych mają samodzielnie kontynuować i sprawdzać swoje układy elektroniczne, konstrukcje i projekty. Szkoła posiada odpowiednie oprogramowanie do komputerów umożliwiające symulacje oraz projektowanie układów elektronicznych, konstrukcji mechanicznych, sterowania procesami produkcyjnymi itp.

Pracownia informatyki s.403
PRACOWNIA INFORMATYKI

Uczniowie technikum są autorami wielu ciekawych projektów, które zdobywają wyróżnienia nie tylko w województwie ale i w kraju. Dla uczniów zdolnych i mających ambicję szkoła stwarza możliwości do osiągania sukcesów w różnych olimpiadach, turniejach i konkursach. Dominują tu:
# Olimpiada Wiedzy Technicznej,
# Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
# Olimpiada Logistyczna,
# Turniej Wiedzy o Wynalazczości,
# Turniej Młodych Mistrzów Techniki,
# Olimpiada Ekonomiczna,
# Olimpiada Matematyczna.
Nasi uczniowie zdobywają w tych konkursach sukcesy na szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym (1998 r. - Marcin Szlufik - srebrny medal na Olimpiadzie Fizycznej w Toronto-Kanada). Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską, Politechniką Świętokrzyską, AGH w Krakowie, UMCS w Lublinie, Akademią Świętokrzyską oraz innymi. Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez firmy: MPL Technology (Mitsubishi) (programowanie serwonapędów), Schneider Electric (programowanie sterowników), Moeller (programowanie paneli graficznych), CKP Starachowice (programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie).

Pracownia automatyki i robotyki
PRACOWNIA AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Szkoła posiada doskonałe warunki do rozwijania umiejętności sportowych - 3 sale gimnastyczne, (dwie do gier zespołowych i jedna do zajęć gimnastycznych) oraz siłownię wyposażoną w zestaw przyrządów do ćwiczeń. Uczniowie pasjonujący się koszykówką mogą rozwijać swoje umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych. 
^ Do góry ^